verder verloop en betaling

De raad van bestuur van AGION beslist over de selectie en rangschikking van de ingediende aanvragen. Alle schoolbesturen die een aanvraag hebben ingediend worden dan geïnformeerd over het resultaat van de oproep.

Hoe verloopt de verdere behandeling van een geselecteerd project?

De selectie van een project betekent nog niet dat er een principieel akkoord is voor de infrastructuurwerken. Inrichtende machten met een geselecteerde aanvraag hebben tot 1 juni 2025 de tijd om een volledig infrastructuurdossier in te dienen, volgens de subsidievoorwaarden.

AGION behandelt het dossier volgens de “standaardprocedure”, waarbij de raad van bestuur van AGION een principeakkoord toekent. Hou hierbij rekening met een doorlooptijd van 4 maanden, vanaf de volledige indiening van het dossier. De toewijzing en de start van de werken mag pas gebeuren na het schriftelijk akkoord van AGION.

De werken moeten worden uitgevoerd tegen 1 juni 2027.

De uitbetaling van de subsidie gebeurt op basis van het voorleggen van vorderingsstaten en facturen.

Heeft u vragen over het verder verloop en de betaling, mail naar rf@agion.be