U bent hier

Formulieren

DSCN8380.JPG

Als u, als inrichtende macht of schoolbestuur, subsidies wil aanvragen voor een infrastructuurproject aan uw school, vult u een aanvraagdocument in.

Gebruik steeds de meeste recente versie van het aanvraagformulier dat u in deze rubriek vindt. Vanaf 1 juni 2020 verwacht AGION dat u niet langer oudere versies van het aanvraagformulier gebruikt. Mocht u nog een oudere versie gebruikt hebben, dan zal AGION u vragen om de meest recente versie te bezorgen.

• Om een gebouw aan te kopen, vult u het formulier aankoop van een gebouw  in.
• Voor nieuwbouw of verbouwingswerken vult u het standaardformulier in. Bij verbouwingswerken met een geraamde kostprijs van minder dan 125.000 euro (excl. BTW), moet u de rubriek “berekening van de bestaande bruto-oppervlakte” niet invullen.

Bezorg ons dit formulier met de bijbehorende bewijsstukken via rf@agion.be. U bezorgt ons zowel de Excelversie als een ingescande ondertekende versie. Louter de Excelversie volstaat als deze ondertekend werd.

Lees meer over de tellingsdatum en de berekening van de bruto-oppervlaktes.

Deze documenten zijn moeilijk toegankelijk voor visueel gehandicapten. Als u als visueel gehandicapte problemen ondervindt, kan u mailen naar info@agion.be of telefoneren naar 02 221 05 06.