U bent hier

Formulieren

DSCN8380.JPG

Indien u, als inrichtende macht of schoolbestuur, subsidies wil aanvragen voor een infrastructuurproject aan jouw school, vul je een aanvraagdocument in.

• Om een gebouw aan te kopen, vut u het formulier ‘aankoop van een gebouw’ in.
• Voor nieuwbouw of verbouwingswerken vult u het standaardformulier in. Bij verbouwingswerken met een geraamde kostprijs van minder dan 125.000 euro (excl. BTW), moet u de rubriek “berekening van de bestaande bruto-oppervlakte” niet invullen.

Bezorg ons dit formulier met de bijbehorende bewijsstukken via mail aan rf@agion.be. U bezorgt ons zowel de Excelversie als een ingescande ondertekende versie. Louter de Excelversie volstaat als deze ondertekend werd.

Meer informatie met betrekking tot de tellingsdatum en de oppervlaktes kan u hier vinden.

Deze documenten zijn moeilijk toegankelijk voor visueel gehandicapten. Indien u als visueel gehandicapte problemen ondervindt, kan u mailen naar info@agion.be of telefoneren naar 02 221 05 06.