formulieren

Gebouw Buitengewoon Basisonderwijs Sint-Lievenspoort Gent fotograaf Sepp van Dun

Als u, als inrichtende macht of schoolbestuur, subsidies wil aanvragen voor een infrastructuurproject aan uw school, vult u een aanvraagdocument in.

Gebruik steeds de meeste recente versie van het aanvraagformulier dat u in deze rubriek vindt. Mocht u nog een oudere versie gebruikt hebben, dan zal AGION u vragen om de meest recente versie te bezorgen.

• Om een gebouw aan te kopen, vult u het formulier aankoop van een gebouw  in.
• Voor nieuwbouw of verbouwingswerken vult u het standaardformulier in. Bij verbouwingswerken met een geraamde kostprijs van minder dan 125.000 euro (excl. BTW), moet u de rubriek “berekening van de bestaande bruto-oppervlakte” niet invullen.

Bezorg ons dit formulier met de bijbehorende bewijsstukken via rf@agion.be. U bezorgt ons zowel de Excelversie als een ingescande ondertekende versie. Louter de Excelversie volstaat als deze ondertekend werd.

Op hoeveel m² heeft uw school recht?

De fysische normen uit het normenbesluit ‘fysische en financiële normenbepalen de globale maximale bruto-oppervlakte waar een school recht op heeft voor subsidiëring voor de nieuwbouw en renovatie van de infrastructuur (per vestigingsplaats). Om deze maximale bruto-oppervlakte te berekenen waarop de vestigingsplaats recht heeft, is de tellingsdatum van belang.  Lees meer over de berekening van de bruto-oppervlaktes en de tellingsdatum.

Een simulatie voor uw (ver)bouwproject?

Via het aanvraagformulier kunt u een simulatie doen van uw fysische normberekening. U moet hiervoor een aantal gegevens in vullen: het leerlingenaantal, bruto-oppervlaktes bestaande gebouwen, bouwjaren van de bestaande gebouwen,  enz...
Overschrijdt uw project de fysische norm? U kunt een aanvraag voor afwijking indien bij de commissie van deskundigen.

Deze documenten zijn moeilijk toegankelijk voor visueel gehandicapten. Als u als visueel gehandicapte problemen ondervindt, kan u mailen naar info@agion.be of telefoneren naar 02 221 05 06.