Energielening

De Vlaamse Klimaatstrategie 2050 beschrijft de ambitie om het bestaande niet-residentiële gebouwenpark waaronder ook scholen tegen 2050 volledig koolstofneutraal te maken voor  verwarming, sanitair warm water, koeling en verlichting.Het onderwijs kampt met een verouderd patrimonium waar nog een grote inhaalbeweging nodig is om de doelstelling van een CO2-neutraal patrimonium tegen 2050 waar te maken.

Om de scholen te helpen deze doelstelling te halen stimuleren we onderwijsinstellingen om te investeren in energie-efficiëntie én hernieuwbare energie.

AGION biedt hiervoor renteloze energieleningen aan én ook versnelde subsidies.

 

Kies voor hernieuwbare energie en energie-efficiëntie

Zowel voor investeringen in hernieuwbare energie (zonnepanelen, zonneboiler, warmtepompen … ) als voor investeringen in energie-efficiëntie (isolatie, vervangen buitenschrijnwerk, stookplaatsrenovatie …) kunt u tot 1 000 000 euro (excl. btw) renteloos lenen voor een periode van 15 of 20 jaar. Voor enkel zonnepanelen ligt de terugbetalingstermijn op 15 jaar. Als u gelijktijdig ook investeert in hernieuwbare energie en/of energie-efficiëntie, wordt het 20 jaar.

Investeren in hernieuwbare energie en energie-efficiëntie leveren een dubbele winst op:

  1. een blijvende CO2- reductie, wat goed is voor het klimaat
  2. een lagere energiefactuur voor de school, wat de werkingskosten drukt

De formule van energieleningen is een zeer voordelige financieringswijze met eenvoudige aanvraagprocedure.

U kan de energielening zowel inzetten voor investeringen die volledig door de school zelf worden gedragen als voor investeringen die verlopen via een subsidieprocedure.

Lees alle informatie over het aanvragen en afsluiten van een energielening in deze rubriek of in de digitale folder.

Bekijk de presentatie  en de opname van ons webinar over de energielening.

Heeft u nog vragen over de energielening? Mail ons op energielening@agion.be.

 

Van zonnelening naar renteloze energielening

AGION biedt al sinds september 2017 goedkope leningen aan voor het plaatsen van zonnepanelen op de schoolgebouwen in het gesubsidieerd vrij en officieel onderwijs.

Het toepassingsgebied van deze leningen werd een eerste keer uitgebreid naar verschillende investeringen in hernieuwbare energie zoals zonnepanelen, zonneboilers, warmtepompen, warmtekrachtkoppelingscentrale (WKK-centrale), …

Een tweede uitbreiding maakte ook investeringen in energie-efficiëntie zoals isolatie of hoogrendementsketels mogelijk.

 

Het aanbod werd nog interessanter!

Scholen kunnen voortaan per vestigingsplaats tot 1 000 000 euro (excl. btw) volledig renteloos lenen voor een periode van 15 jaar of 20 jaar afhankelijk van de soort investering.