sanitaire voorzieningen

Sanitaire voorzieningen Sint Jozefcollege Aarschot

Sanitair is een belangrijk aandachtspunt in scholen. Niet enkel de voorziening ervan (aantallen, bereikbaarheid, privacy …) maar ook het onderhoud en toezicht erop dragen bij tot een gezonde omgeving voor leerlingen en werknemers op school. De preventieadviseur kan in deze een ondersteunende rol spelen.

De Commissie van Deskundigen heeft een reeks aanbevelingen opgemaakt voor het sanitair in onderwijsinstellingen.

Je vindt de aanbevelingen sanitair in deze rubriek of ook in dit document.

Het gaat hier bijgevolg niet om minimumeisen. Deze richtlijnen zijn gebaseerd op regelgeving en praktijkervaring uit de sector. Ze vormen de basis voor wie begint aan een nieuwbouw, een grote verbouwing of een aanpassing van het sanitair. In geval van een verbouwing kan het zijn dat de lokale context het niet mogelijk maakt om de richtlijnen integraal toe te passen, maar blijven ze een streven.

 

Wat zijn de algemene principes en regelgeving?

Er bestaat geen allesomvattende regelgeving voor sanitair in onderwijsinstellingen.

Sanitaire voorzieningen op school bestaan ondermeer uit toiletten, handwasbakken, uitgietbakken voor onderhoud, eventuele douches, drinkwaterfonteinen, uitrusting van keukens, etc.

Scholen zijn arbeidsplaatsen voor leerkrachten, administratief en ondersteunend personeel, gelijkgestelde leerlingen (leerlingen en studenten die een opleiding volgen die voorziet in een vorm van arbeid in de onderwijsinstelling), etc... Hierdoor is de Wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk van toepassing. De uitvoeringsbesluiten van deze wet zijn opgenomen in het KB van 28 april 2017 - Codex over het welzijn op het werk (2017) (en wijzigingen), kortweg 'de Codex'.

Voor alle andere leerlingen zijn er geen specifieke wettelijke bepalingen. Maar een aantal algemene principes uit de Codex zijn wel gebruikt als hulpmiddel om deze aanbevelingen op te stellen.

Volgende regelgevingen kunnen rechtstreeks impact hebben op het ontwerp en de uitvoering van de sanitaire voorzieningen.

 

In deze rubriek vind je:

  • Richtlijnen voor klaslokalen
  • Algemene richtlijnen voor sanitaire lokalen
  • Specifieke richtlijnen voor sanitair per doelgroep