derde oproep naschools openstellen van schoolinfrastructuur

Na de succesvolle oproepen in 2021 en 2022, lanceert AGION op 13 november 2023 een derde oproep voor de indiening van projectvoorstellen voor het naschools openstellen van schoolinfrastructuur.

Vlaams minister van Onderwijs en Sport Ben Weyts maakt € 10 miljoen extra vrij voor scholen die hun infrastructuur willen delen met sportclubs, jeugdbewegingen, verenigingen en buurtinitiatieven.

Scholen kunnen via deze oproep werk maken van een betere toegankelijkheid, meer gebruiksvriendelijkheid of bijvoorbeeld een aanpassing van de buiten(speel)ruimtes. Denk bijvoorbeeld aan:

  • een aparte toegang tot de sporthal, zodat bezoekers niet eerst de hele school doorkruisen,
  • of een apart verwarmingssysteem om niet de hele school maar enkele lokalen te verwarmen,
  • of (afsluitbare) bergruimte zodat ook klaslokalen kunnen opengesteld worden,
  • een toegangscontrolesysteem,

Elke inrichtende macht uit het gesubsidieerd kleuteronderwijs, lager onderwijs, basisonderwijs of secundair onderwijs die wil investeren in het naschools openstellen van de schoolinfrastructuur of het vergroenen van buitenspeelruimtes kan zich tot en met 18 maart 2024 bij AGION kandidaat stellen om hiervoor subsidie te verkrijgen.

Lees in deze rubriek de modaliteiten van deze nieuwe oproep.