eerste oproep naschools openstellen van sport- en bewegingsinfrastructuur

AGION en Sport Vlaanderen lanceerden op 8 maart 2021 een oproep voor de indiening van projectvoorstellen voor het naschools openstellen van sport- en bewegingsinfrastructuur. Elke inrichtende macht uit het gesubsidieerd leerplichtonderwijs (kleuter-, lager-, basis- of secundair onderwijs) kon zich kandidaat stellen.

De oproep voor het openstellen van schoolgebouwen en speelplaatsen/sportpleinen. is voorzien in de conceptnota Masterplan Scholenbouw 2.0 

In totaal kende AGION meer dan 4 miljoen euro toe aan 37 scholen in het gesubsidieerd onderwijs. Ook het GO! verdeelde ruim 2,5 miljoen euro binnen het gemeenschapsonderwijs.

De werken moeten worden uitgevoerd tegen 31 december 2024.

De uitbetaling van de subsidie gebeurt op basis van het voorleggen van vorderingsstaten en facturen.