multifunctionele schoolinfrastructuur

Er zijn naar schatting 20.000 schoolgebouwen in Vlaanderen en Brussel, goed voor een oppervlakte van 16.6 km2. Demografische ontwikkelingen en de beperkte ruimte in Vlaanderen en Brussel zetten aan tot het effectief delen van schoolinfrastructuur. Maar ook de budgettaire context dwingt ons om de geïnvesteerde scholenbouwmiddelen zo efficiënt mogelijk in te zetten en zo goed mogelijk te laten renderen.

De geldende regelgeving binnen Onderwijs maakt heel veel mogelijk voor multifunctioneel gebruik van schoolinfrastructuur. Vandaag stelt een groot aantal scholen zich al open voor buitenschools gebruik. We denken dan misschien spontaan aan het delen van sportinfrastructuur, maar gedeeld gebruik kan veel verder gaan dan louter sportaccommodatie. Polyvalente ruimtes, leslokalen en speelplaatsen bieden bijvoorbeeld ook veel mogelijkheden tot delen.

Onderwijsinfrastructuur die buiten de schooluren, in weekends en in vakantieperiodes onbenut blijft, is jammer. Vandaag is er nood aan infrastructuur en ruimte. Onze onderwijsinfrastructuur biedt heel wat opportuniteiten om tegemoet te komen aan de vraag naar ruimte en kwalitatieve infrastructuur.

AGION onderzocht 14 nieuwe projecten van multifunctionele onderwijsinfrastructuur. De praktijkstudie beschrijft de stand van zaken in Vlaanderen en de regelgeving die heel veel mogelijk maakt voor multifunctioneel gebruik. De studie omvat huidige initiatieven en praktijkvoorbeelden. Het rapport geeft heel wat tips en informatie voor iedereen die betrokken is bij scholen of gebruik wil maken van schoolinfrastructuur.

Raadpleeg hier de managementsamenvatting van het rapport.

Een handige folder ‘Word een multifunctionele school tips en tricks’ bundelt tips en tricks over multifunctionaliteit.

In deze rubriek vindt u meer informatie en tips over het thema multifunctionaliteit.

Een mooi voorbeeld van een multifunctioneel schoolgebouw ziet u in dit filmpje