innovatie

Met deze rubriek willen we u graag informeren over innovatieve thema’s binnen de bouwsector.

Een eerste thema dat we bespreken is circulair bouwen. Circulair bouwen heeft als doel kringlopen te sluiten en zoveel mogelijk te hergebruiken. Het leidt tot minder grondstofontginning en minder afval.

Een tweede thema gaat over BIM (Bouw Informatie Management). BIM is een manier van samenwerken in de bouwsector waarbij het ontwerpen van het gebouw en de technische inrichting ervan evenals het structureren en uitwisselen van informatie over het gebouw verloopt via digitale modellen.

BIM kent drie invalshoeken:

  • Building Information Model (het digitale bouwmodel)
  • Building Information Modelling (het maken van digitale bouwmodellen)
  • Building Information Management (het beheren en uitwisselen van gebouwinformatie)In de toekomst wordt de rubriek verder uitgebreid met informatie over nieuwe concepten en methoden voor het ontwerpen, moduleren en construeren van gebouwen.