meer inspiratie

Recent werden er zowel vanuit de Vlaamse Overheid als vanuit het middenveld verschillende initiatieven georganiseerd om multifunctionele schoolinfrastructuur te stimuleren.

 

 • Onderzoek multifunctionele schoolinfrastructuur. In 2018 onderzocht AGION 14 multifunctionele scholenbouwprojecten die zich in verschillende fases bevinden, van ‘ontwerpfase’, ‘bouwfase’ tot en met de fase ‘in gebruik’. Op basis van hun ervaringen en getuigenissen formuleert AGION praktische en vrij eenvoudige aanbevelingen om multifunctionele schoolgebouwen, medegebruik en het openstellen van kwalitatieve schoolinfrastructuur te bevorderen. Het rapport geeft heel wat tips en informatie voor iedereen die betrokken is bij scholen of gebruik wil maken van schoolinfrastructuur.

   
 • Projectsubsidie schoolsportinfrastructuur: Een beleidsdomeinoverschrijdende samenwerking tussen Onderwijs en Sport voorziet sinds 2016 subsidiëring van scholen die hun sportinfrastructuur openstellen voor sportverenigingen. Scholen kunnen financiële ondersteuning krijgen voor zowel infrastructuurwerken als voor exploitatiekosten. Op 19 oktober 2018 keurde de Vlaamse Regering de derde projectoproep goed. In totaal stellen de beleidsdomeinen sport en onderwijs samen voor deze projectoproep 3 miljoen euro ter beschikking. Voor de praktische ondersteuning van scholen wordt opnieuw het Vlaams Instituut voor Sportbeheer en –recreatiebeleid (ISB) ingeschakeld. Zij zullen de scholen vooral begeleiden bij het voorbereiden van het project en het indienen van een aanvraagdossier. De deadline voor het indienen van een subsidieaanvraag is 21 februari 2019.

   
 • Openstellen van schoolsportinfrastructuur. Het Vlaams Instituut voor Sportbeheer en Recreatiebeleid (ISB) ontwikkelde samen met verschillende actoren uit de beleidsdomeinen Onderwijs en Sport  een leidraad voor lokale besturen en scholen. Ruimte die geschikt is om aan sport te doen moet zo goed mogelijk ingezet worden. Het naschools gebruiken van schoolsportinfrastructuur is een belangrijke stap in het efficiënt inzetten van publieke ruimte. Zowel de school, als de gebruikers en de lokale besturen plukken de vruchten van een goed opgezette samenwerking. Deze publicatie helpt u om inzicht te krijgen in de meerwaarde van structureel openstellen van schoolsportinfrastructuur en uw eigen visie scherp te stellen. Het kan een leidraad zijn voor wie wil starten met de openstelling en biedt praktische tips voor scholen die klaar zijn om een stap verder te gaan.

   
 • Slim Gedeeld is een project van de Verenigde Verenigingen in samenwerking met het beleidsdomein Onderwijs. Dit project leidde tot lancering van de website Slimgedeeld.be in 2016 en publicatie van ‘Wegwijzer Slim delen van schoolinfrastructuur’ in 2018 om het openstellen van schoolinfrastructuur te faciliteren voor scholen, lokale besturen en verenigingen. Dit gebeurt aan de hand van inspirerende goede praktijkvoorbeelden, (kant-en-klare) modeldocumenten, (lokale) tips en tricks.

   
 • Gedurende meer dan drie jaar zette het project ‘Ruimte Delen is Ruimte creëren’ van vzw De Ambrassade het delen van ruimte met kinderen, jongeren en hun organisaties op de kaart. De Ambrassade publiceerde in 2017 het onderzoeksrapport ‘Ruimte delen met kinderen en jongeren’. Het rapport omvat aanbevelingen voor het delen van ruimte met kinderen, jongeren en hun organisaties op basis van een praktijkonderzoek naar gedeeld ruimtegebruik in Brussel, Aalst en Genk.