selectie

Een jury bestaande uit leden van het departement Onderwijs & Vorming, Sport Vlaanderen en AGION zullen alle tijdig en volledig ingediende aanvragen rangschikken op basis van de onderstaande criteria.

Een aanvraag kan maximaal 100 punten behalen. Om geselecteerd  te worden, moet het dossier een minimale totaalscore van 65 punten behalen . Daarnaast is de toekenning van subsidie steeds afhankelijk van het beschikbare budget.

  1. aantal uren en noden buitenschoolse bezetting (25 punten)
  2. gebruikswaarde (20 punten)
  3. de kwaliteit van de opengestelde infrastructuur (25 punten)
  4. draagvlak en participatie (15 punten)
  5. pedagogische visie (15 punten)

Gebruik dit beoordelingsdocument voor de motivatie van de rangschikkingscriteria. Beperk de motivatie per criterium tot maximaal 20 regels, excl. het eventuele fotomateriaal. In het document vindt u nog verdere informatie per criterium.

Bij de beoordeling van de aanvraag kan AGION u aanvullende informatie of verduidelijking vragen. Als u deze informatie niet tijdig bezorgt, kan AGION de aanvraag verwerpen.