integrale toegankelijkheid

Een omgeving is integraal toegankelijk als iedereen er zelfstandig, veilig en comfortabel alles kan doen wat de bedoeling is. Niet alleen mensen met een handicap, maar ook oudere mensen, mensen met een tijdelijke beperking of ouders met een kinderwagen. Voor een samenleving met gelijke kansen voor iedereen moet onze leefomgeving dus integraal toegankelijk zijn.

Integrale toegankelijkheid betekent dat gebouwen, omgeving en dienstverlening

  • bereikbaar,
  • bruikbaar
  • betreedbaar
  • bekend
  • begrijpelijk en
  • beschikbaar zijn voor iedereen.

Om te weten of de leefomgeving toegankelijk is moet ze dus getoetst worden aan de 6B’s. Ook betaalbaarheid is belangrijk.

Een integraal toegankelijk ontwerp is een ontwerp dat rekening houdt met de behoeften van iedereen. In de praktijk betekent dit dat producten, diensten en faciliteiten onafhankelijk en zelfstandig bruikbaar zijn voor iedereen.