duurzame Scholen (ver)bouwen met GRO

Het realiseren van kwaliteitsvolle, duurzame en functionele schoolgebouwen is een engagement waar de Vlaamse overheid voor staat.

Het is goed om hierbij een gezonde dosis ambitie te tonen, in het belang van de school zelf, de leerlingen, leerkrachten en andere gebruikers die dagelijks in de schoolgebouwen werken en leren.

Een schoolgebouw moet meer zijn dan een plaats waar leerlingen en leerkrachten in verblijven. Een schoolgebouw verdient het een voorbeeldfunctie te zijn en een inspirerende omgeving te vormen voor iedereen die er gebruik van maakt. Een schoolgebouw moet het verlengstuk zijn van het pedagogische project. De school van de toekomst moet efficiënter omgaan met energie, water, grondstoffen, ruimte en financiële middelen.

Om duurzaamheid in schoolinfrastructuur op een gestructureerde manier verder te stimuleren, stellen het GO! en AGION u dan ook graag "GRO" voor, de duurzaamheidsmeter ontwikkeld door het Facilitair Bedrijf van de Vlaamse Overheid.