U bent hier

KennisPunt

I_Kennispunt (Medium).jpg

De uitbouw en het permanent beheer van het KennisPunt Scholenbouw kadert in de adviserende, ondersteunende en begeleidende rol die AGION wil vervullen voor haar klanten, inrichtende machten en bouwteams. Ook studenten en onderzoekers kunnen gebruik maken van de uitgebreide collectie van boeken, tijdschriften, artikels, wetenschappelijke rapporten en onderzoeksmateriaal over het thema scholenbouw.

Het begrip KennisPunt Scholenbouw omvat een documentatiecentrum waar AGION een exhaustieve collectie aan scholenbouwliteratuur wil samenbrengen.
Daarnaast staat het Kennispunt voor de uitbouw van expertise rond kwalitatieve scholenbouw.
Het materiaal rond Scholenbouw is onderverdeeld in verschillende thema’s;

  • Schoolarchitectuur; algemene werken over de kwaliteit in scholenbouw, werken die goede voorbeelden bundelen alsook werken die een specifiek aspect van scholenbouw onder de loep nemen (zoals bijvoorbeeld duurzaamheid, toegankelijkheid, brede school, comfort en gezondheid)
  • Scholenbouwbeleid; informatie over de overheidsfinanciering van scholenbouw maar ook literatuur met betrekking tot beleidsmonitoring van schoolgebouwen, de normering en de regelgeving
  • Totstandkoming en planning van schoolgebouwen; werken die handelen over de wijze waarop schoolgebouwen gepland en gerealiseerd (moeten) worden
  • Gebruik en evaluatie; naslagwerken over het gebruik van scholen en technieken voor de evaluatie van schoolgebouwen
  • Schoolgebouwen als plaatsen; filosofische beschouwingen op het schoolgebouw

De collectie bevat boeken, tijdschriften, artikels, wetenschappelijke rapporten, onderzoeksmateriaal, multimediamateriaal, etc. Al het materiaal rond Scholenbouw is opgenomen in een digitale databank.

Het Kennispunt Scholenbouw van AGION kan bezocht worden op afspraak, elke werkdag van 9h tot 17h. Indien je een afspraak wil maken of meer informatie wenst, kan je contact opnemen via kena@agion.be.
 

Afsprakenkader

Om het gebruik van het KennisPunt Scholenbouw in goede banen te leiden, stelde AGION een afsprakenkader op.

Het afsprakenkader is opgedeeld in 3 delen.

  • de opbouw van het KennisPunt Scholenbouw. Het aanwezige materiaal, zowel voor scholenbouw als voor de algemene werking van AGION, is onderverdeeld in rubrieken.
  • het gebruik van het KennisPunt. Je vindt er meer informatie over de afspraken rond het raadplegen van documenten.
  • een aantal bijlagen die stapsgewijs een opzoeking in databank weergeven. In deze digitale databank is al het materiaal onder de rubriek Scholenbouw opgenomen. Voor elke bron worden de auteur, titel, uitgeverij, jaartal, … maar ook het ‘plaatsingsnummer’ vermeld.

Op scholenbouwen.be kan je ook een lijst met interessante publicaties vinden.