regelgeving

De huidige regelgeving voor onderwijsinfrastructuur is omschreven in de wet van 29 mei 1959 tot wijziging van de onderwijswetgeving (de Schoolpactwet) en het zogenaamde Normenbesluit. Het regelgevend kader voor onderwijsinfrastructuur van de Vlaamse Gemeenschap geeft veel vrijheid aan bouwheren, schoolbesturen, architecten en andere actoren om goede en kwalitatieve onderwijsinfrastructuur te realiseren. Onderwijs legt geen sectorspecifieke bouwvoorschriften op. De huidige onderwijsregelgeving laat veel toe om een multifunctionele invulling mogelijk te maken. Zo kan elke ruimte in een schoolgebouw opengesteld worden en is er ook permanente huisvesting van andere voorzieningen mogelijk op het terrein van het schoolgebouw of in het schoolgebouw zelf, zoals sport-, zorg-, welzijn-, jeugd- en cultuurvoorzieningen.