Masterplan Scholenbouw

Schoolgebouw Campus Beringen fotograaf AG Real Estate

Op voorstel van de Vlaamse minister van Onderwijs heeft de Vlaamse Regering op 10 juli 2020 de conceptnota van het Masterplan Scholenbouw 2.0 goedgekeurd.

Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts schetst in een ambitieus Masterplan Scholenbouw hoe hij deze regeerperiode meer dan € 3 miljard gaat investeren in scholeninfrastructuur. Dat is nog eens € 500 miljoen meer dan in de vorige regeerperiode. De investeringsgolf biedt perspectief voor ruim 1.000 gloednieuwe of grondig gerenoveerde scholen. Er komt een grote operatie renovatie van verouderd schoolpatrimonium, extra capaciteit, meer multifunctionele schoolgebouwen die ook na de lesuren opengesteld kunnen worden en meer duurzaamheid. 

Dit  masterplan  wil  via  verschillende  doelstellingen  en  acties,  de  noden  en  uitdagingen  in  het schoolpatrimonium aangaan. Vijf belangrijke doelstellingen worden in het masterplan behandeld.

  1. Investeringen in de vervanging van de bestaande schoolinfrastructuur
  2. Investeringen in uitbreidingen om de capaciteitstekorten aan te pakken
  3. Alternatieve financiering van schoolinfrastructuur
  4. Evolueren naar multifunctionele infrastructuur
  5. Zorgen voor infrastructuur met aandacht voor klimaat, duurzaam bouwen en effectieve leeromgevingen

Ontdek het masterplan 2.0