tweede oproep naschools openstellen van sport- en bewegingsinfrastructuur

Na een succesvolle eerste oproep lanceren AGION en Sport Vlaanderen op 11 maart 2022 een tweede oproep voor de indiening van projectvoorstellen voor het naschools openstellen van sport- en bewegingsinfrastructuur.

In 2021 kende AGION meer dan 4 miljoen euro toe aan 37 scholen in het gesubsidieerd onderwijs. Ook het GO! verdeelde ruim 2,5 miljoen euro binnen het gemeenschapsonderwijs.

Dit jaar slaan AGION en Sport Vlaanderen opnieuw de handen in elkaar om meer dan 3 miljoen euro subsidie te verlenen voor het gesubsidieerd leerplichtonderwijs (kleuter-, lager-, basis- of secundair onderwijs).

Elke inrichtende macht uit het gesubsidieerd leerplichtonderwijs die wil investeren in het naschools openstellen van sport- en bewegingsinfrastructuur of het vergroenen van buitenspeelruimtes kan zich tot en met 30 juni 2022 kandidaat stellen om hiervoor subsidie te verkrijgen.

De oproep is voorzien in de conceptnota Masterplan Scholenbouw 2.0. In totaal is er voor alle onderwijsnetten 10 miljoen euro beschikbaar, gespreid over 2021 en 2022.

Deze oproep is gelijkaardig aan de eerste oproep Naschools openstellen van sport- en bewegingsinfrastructuur uit 2021.

Lees in deze rubriek de modaliteiten van deze nieuwe oproep.

Heeft u vragen over deze oproep, mail naar kena@agion.be