tweede oproep naschools openstellen van sport- en bewegingsinfrastructuur

Na een succesvolle eerste oproep lanceerden AGION en Sport Vlaanderen op 11 maart 2022 een tweede oproep voor de indiening van projectvoorstellen voor het naschools openstellen van sport- en bewegingsinfrastructuur.

Elke inrichtende macht uit het gesubsidieerd leerplichtonderwijs kon zich kandidaat stellen.

De oproep is voorzien in de conceptnota Masterplan Scholenbouw 2.0. In totaal was er voor alle onderwijsnetten 10 miljoen euro beschikbaar, gespreid over 2021 en 2022.

AGION kende meer dan 3 miljoen euro toe aan 31 projecten in het gesubsidieerd onderwijs.

De werken moeten worden uitgevoerd tegen 31 december 2025.

De uitbetaling van de subsidie gebeurt op basis van het voorleggen van vorderingsstaten en facturen.