subsidiemogelijkheden

Bouwheren kunnen multifunctionele projecten realiseren ongeacht de subsidieprocedure. Dit kan zowel via de standaardprocedure als via de andere procedures.

Verschillende subsidieprocedures moedigen vandaag al expliciet het realiseren van multifunctionele onderwijsinfrastructuur aan:

  • de procedure ‘werken in samenwerking met een andere subsidiërende overheid’,
  • de huursubsidies
  • alternatieve financiering via publiek-private samenwerking (DBFM)
  • de procedure aankoop en werken na aankoop die het mogelijk maken dat gebouwen die voorheen geen onderwijsbestemming hadden, kunnen gebruikt worden voor onderwijs.

Lees meer over de subsidieprocedures.

 

Forum Multifunctionele Infrastructuur Zorg – Onderwijs

U overweegt om een gebouw te realiseren dat zowel welzijns- als onderwijsvoorzieningen huisvest (gecombineerde infrastructuur)?  U wilt een voorziening bouwen of verbouwen en deze openstellen voor derden (multi-inzetbare infrastructuur)? U wilt uw gebouw zo ontwikkelen dat het later eenvoudig van functie kan veranderen en bent op zoek naar de juiste normen en procedures (aanpasbare infrastructuur)?

Dan kunt u vanaf nu, naast de gebruikelijke contacten met ons agentschap, uw project voorleggen aan het Forum Multifunctionele Infrastructuur Zorg – Onderwijs.  Dit Forum bestaat uit vertegenwoordigers van de beleidsdomeinen Welzijn, Volksgezondheid en Gezin (WVG), Onderwijs en Vorming (OV), het GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap en AGION, die hierover een samenwerkingsprotocol hebben afgesloten.   

Het Forum neemt een informerende en begeleidende rol op, waarbij het klantgericht probeert mee te denken en oplossingen probeert aan te reiken. Door de projecten samen te bekijken, wil het tot meer geïntegreerde oplossingen komen.  De behandeling van uw infrastructuurdossier en beslissingen hierover verlopen verder via de gebruikelijke procedures van AGION.

Praktisch

Wilt u uw project voorleggen aan het Forum Multifunctionele Infrastructuur Zorg-Onderwijs?  Neem dan contact op met één van onderstaande aanspreekpunten: 

 

ENTITEIT

AANSPREEKPUNT

CONTACTGEGEVENS

Departement WVG Christophe Cousaert

E-mailadres: christophe.cousaert@vlaanderen.be

Telefoon: 02-553 32 25

Departement OV

Geert Leemans

E-mailadres: geert.leemans@ond.vlaanderen.be

Telefoon: 02-553 95 74

AGION

Annelies Geerts

E-mailadres: annelies.geerts@agion.be

Telefoon: 02-221 05 10

GO! Els Canini

E-mailadres: els.canini@g-o.be

Telefoon: 02-790 94 57

Commissie multifunctionele infrastructuur zorg

Voor WVG-voorzieningen is meer informatie over de regelgeving van Welzijn en de mogelijkheid om dossiers voor te leggen aan de commissie multifunctionele infrastructuur te vinden op de website van het VIPA.