brandveiligheid

Alle nieuw op te richten gebouwen moeten beantwoorden aan de voorschriften van het KB van 7 juli 1994 (en wijzigingen) tot vaststelling van de basisnormen voor de preventie van brand en ontploffing.

De laatste wijziging dateert van 20 mei 2022 en is van toepassing voor alle gebouwen waarvoor de stedenbouwkundige vergunning ingediend is vanaf 1 juli 2022 Dit KB actualiseert de basisnormen brandpreventie op meerdere vlakken en conformeert zich o.a. aan de Europese regelgeving.

Op de website van WTCB vindt u een duidelijk overzicht van de historiek van het KB.

Voor nieuwe schoolgebouwen en voor uitbreidingen van bestaande schoolgebouwen is ook de norm NBN S 21-204-2:2020 (Brandbeveiliging van de gebouwen - Schoolgebouwen – Deel 2 - Brandbeveiliging van nieuwe schoolgebouwen) van toepassing. Deze norm vervangt de oude norm NBN S21-204:1982 (Brandbeveiligingen in de gebouwen – Schoolgebouwen). Momenteel wordt door de normcommissie ook aan de overige delen gewerkt. Hierin zullen onder andere bestaande gebouwen en tijdelijke gebouwen aan bod komen.

Het KB houdende de bekrachtiging van de norm NBN S 21-204-2:2020 verscheen op 15 december 2020 in het Belgisch staatsblad. Deze norm is aan te kopen via de NBN shop.

De brandweer verleent, al dan niet tegen betaling, brandpreventieadvies bij bouwvergunningen, milieuvergunningen en evenementen. Zij baseren zich hiervoor op de geldende wetgeving van de verschillende betrokken overheden (gemeente, federaal, … ). We raden u daarom aan om bij opstart van uw ontwerp steeds contact op te nemen met de preventiedienst van de lokale brandweer voor meer informatie.