Subsidiëring

Basisvoorwaarden voor subsidiëring:

  • De inrichtende macht dient de subsidieaanvraag in.
  • De inrichtende macht moet een rechtspersoon zijn.
  • De aanvrager kan een bewijs van eigendom of zakelijk recht voorleggen dat hem tenminste 30 jaar het genot van het goed verzekert.
  • De aanvrager voldoet aan de geldende rationalisatie- en programmatienormen.
  • Het bouwproject voldoet aan de fysische en financiële normen.
  • Indien vereist, voert een erkende aannemer de werken uit.
  • De opdracht moet worden toegewezen conform de wetgeving overheidsopdrachten.
  • Alle projecten dienen te voldoen aan de geldende energieprestatievereisten.
  • Projecten waarvan de kostprijs minder dan 8 500 euro bedraagt (exclusief btw en algemene onkosten) komen niet in aanmerking voor subsidie. AGION aanziet dergelijke werken als onderhoudswerken en subsidieert deze niet.
  • Werken die reeds uitgevoerd en/of toegewezen zijn komen niet in aanmerking voor subsidie.

Wie kan een beroep doen op AGION-subsidies?

Welke werken aan schoolgebouwen subsidieert AGION?

Hoeveel bedragen de subsidies?

Wanneer opent uw nieuwe of gerenoveerde school?

Omdat u subsidies van AGION hebt ontvangen, houdt dit in dat u ons bij nieuwbouw of een volledige renovatie op de hoogte brengt van de vooruitgang van uw infrastructuurproject. Bezorg ons daarom via info@agion.be de datum van de eerstesteenlegging of de openingsdatum van de infrastructuur.

Foto's schoolinfrastructuur

Wilt u ook foto's van uw recent gebouwde of vernieuwde schoolgebouw op de AGION website? Bezorg ons een aantal representatieve foto's op ons e-mailadres info@agion.be (of via We transfer).
Mogen wij ook vragen om de naam en het adres van de school toe te voegen dan kunnen wij de details van het bouwprogramma toevoegen.