In de kijker

Aandacht voor ventilatie

Goede ventilatie op school blijft belangrijk. Zorgen voor verse lucht is een efficiënte manier om het besmettingsrisico op een infectieziekte te verkleinen. De luchtstromen voorkomen dat microdruppels zich verspreiden en in de lucht blijven hangen.

Ook zonder besmettingsrisico is verse lucht nodig om de binnenlucht gezond te houden en zo het lescomfort voor leerlingen en personeel optimaal te houden.
 

Hoe verlucht en ventileer je lokalen?
 

Verluchten

 • Bij verluchten zet je gedurende een periode ramen en deuren die in contact staan met de buitenlucht wijd open.  Zo creëer je een verse luchtstroom.
 • Verlucht je lokalen zo vaak als mogelijk en minstens tijdens de pauzes en tussen de lesuren.

Ventileren

 • Bij ventileren ververs je voortdurend de lucht. Ventileer je lokalen dus permanent.  Zo laat je de vervuilde binnenlucht naar buiten stromen en vervang je ze door minder verontreinigde buitenlucht.
 • Je kan op verschillende manieren ventileren:
  • Gebruik een mechanisch ventilatiesysteem of -roosters.
  • Zet je ramen open of op kiep/kier (met een raamstopper) als je geen ventilatierooster of mechanisch ventilatiesysteem hebt.

Subsidies voor structurele werken voor ventilatie zijn nog steeds mogelijk via onze procedures.  
 

Klik hier voor meer info.

Ons nieuws

30 november 2021

Nieuwe of vernieuwde schoolgebouwen voor bijna 7.000 leerlingen

Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts investeert bijna € 30 miljoen in 84 scholenbouwprojecten over gans Vlaanderen. De nieuwe of vernieuwde schoolinfrastructuur zal plaats bieden aan bijna 7.000 leerlingen. “We blijven investeren in de kwaliteit van ons onderwijs. Dus ook in de onderwijsinfrastructuur”, zegt Weyts. “Onze leerlingen en leraren horen in de beste omstandigheden onderwijs te kunnen volgen en geven.”

Lees meer

26 november 2021

Extra schoolruimte voor 18.000 leerlingen

Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts kent huursubsidies toe aan 65 scholen, zodat ze samen meer dan 115.000 m² extra klasruimte in gebruik kunnen nemen. Het gaat om een investering van jaarlijks € 6,4 miljoen die ten goede zal komen aan bijna 18.000 leerlingen. Scholen zullen de middelen onder meer gebruiken om modulaire units of een nabijgelegen gebouw te huren. Projecten die in één klap veel extra capaciteit opleveren en projecten die de extra infrastructuur buiten de schooluren delen met sportclubs of jeugdverenigingen kregen voorrang. “Met deze huursubsidies kunnen we kort op de bal spelen en snel extra schoolruimte winnen”, zegt Weyts. “Zo kunnen we versneld oplossingen bieden op plaatsen waar de nood vandaag het hoogste is”.

Lees meer

23 november 2021

Startschot voor ‘Scholen van Vlaanderen’

Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts lanceert de eerste oproep van het nieuwe scholenbouwprogramma ‘Scholen van Vlaanderen’. Het is de start van een nieuwe investeringsgolf van in totaal  € 1 miljard: goed voor 450.000 m² extra schooloppervlak, waar 85.000 leerlingen terecht kunnen. Voor het eerst zullen gewone Vlamingen ook hun eigen spaargeld kunnen investeren in deze schoolgebouwen. Scholen kunnen nog tot 30 maart 2022 een project indienen voor de eerste oproep. “We geven Vlamingen de kans om letterlijk te investeren in de toekomst van onze kinderen”, zegt Weyts.

Lees meer

Onze meest recente investeringen
 • tot 25.000 € subsidie
 • tot 50.000 € subsidie
 • tot 100.000 € subsidie
 • tot 150.000 € subsidie
 • tot 200.000 € subsidie
 • tot 250.000 € subsidie
 • tot 500.000 € subsidie
 • tot 1.000.000 € subsidie
 • meer dan 1.000.000 € subsidie

De raad van bestuur keurt maandelijks de infrastructuurdossiers goed. De bovenstaande kaart toont per gemeente de investeringen sedert januari 2021.

Aantal vernieuwde plaatsen
 • 0
  Leerlingen in vernieuwde infrastructuur
 • 0
  Extra plaatsen

Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts heeft sedert januari 2020 via AGION 360 miljoen euro toegekend aan grote scholenbouwprojecten zoals een volledige nieuwbouw. 
De Vlaamse regering heeft ook extra capaciteitsmiddelen voorzien voor 2020-2021. 121 072 leerlingen maken gebruik van deze vernieuwde infrastructuur, 18 556 hiervan zijn extra plaatsen.

Raadpleeg hier de details over de investeringen van november 2021