In de kijker

Subsidies voor ventilatie

Structurele werken voor ventilatie kunnen momenteel al gesubsidieerd worden via onze procedures. Voor het vrij gesubsidieerd onderwijs zijn bijvoorbeeld verbouwingwerken per vestigingsplaats versneld subsidiabel onder bepaalde voorwaarden via de verkorte procedure.

Voor het gemeentelijk en provinciaal onderwijs vraagt AGION om in eerste instantie contact op te nemen met de respectievelijke onderwijskoepels, aangezien de subsidieprojecten in overleg met hen worden besproken.


We raden u aan om concrete infrastructuurnoden en/of vragen over ventilatie te melden via rf@agion.be. Op die manier kan het agentschap de concrete subsidiemogelijkheden bekijken.  


Plant u infrastructuurwerken om de ventilatie te verbeteren? Laat u adviseren door een architect en/of gespecialiseerd studiebureau.


Lees meer over het thema binnenluchtkwaliteit

 

 

Onze meest recente investeringen
  • geen subsidie
  • tot 25.000 € subsidie
  • tot 50.000 € subsidie
  • tot 100.000 € subsidie
  • tot 150.000 € subsidie
  • tot 200.000 € subsidie
  • tot 250.000 € subsidie
  • tot 500.000 € subsidie
  • tot 1.000.000 € subsidie
  • meer dan 1.000.000 € subsidie

Ons nieuws

21 september 2020

Lokale besturen verdelen zelf € 34 miljoen extra capaciteitsmiddelen

Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts doet een beroep op de lokale besturen om de extra capaciteitsmiddelen voor extra plaatsen in de klas te verdelen. Er gaat € 34 miljoen extra naar 11 onderwijszones waar de capaciteitsnood zich het sterkst laat voelen. In elke onderwijszone is nu 1 lokaal bestuur aangeduid om een intergemeentelijke taskforce te coördineren. Uiterlijk tegen 20 november zal elke onderwijszone een concreet voorstel van verdeling van de extra middelen formuleren. “We willen snel schakelen”, zegt Weyts. “Lokale bondgenoten zijn het beste geplaatst om in te schatten waar de extra capaciteitsmiddelen het meeste goed doen”.

Lees meer

31 augustus 2020

26.000 extra plaatsen in de Vlaamse klassen

De Vlaamse Regering investeert € 237 miljoen in extra capaciteit voor het Vlaamse Onderwijs. Bovenop de € 196 miljoen capaciteitsmiddelen voor de periode 2019-2022 komen er nu nog eens € 34 miljoen extra capaciteitsmiddelen voor 2021. Die bijkomende middelen worden toegespitst op de regio’s waar de druk zich het sterkste laat voelen, zoals de Vlaamse Rand. De  investeringsimpuls mikt in totaal op zo’n 26.000 extra plaatsen. Bovendien worden er voor de eerste keer specifiek middelen uitgetrokken voor extra capaciteit in buitengewoon onderwijs. Het gaat om ruim € 7 miljoen. “We investeren in de kwaliteit van ons onderwijs en dus ook in een kwalitatieve plaats voor élk kind”, zegt Weyts.

Lees meer

27 augustus 2020

Meer ventilatie en verluchting in klaslokalen

De richtlijnen die scholen krijgen over ventilatie en verluchting worden geactualiseerd. Scholen krijgen ook meer informatie en begeleiding bij ventileren, verluchten en de aankoop van een CO2-meter. De Onderwijsinspectie zal tijdens schoolbezoeken ook ventilatie en verluchting onder de loep nemen. “Dankzij de voortschrijdende wetenschappelijke en technische inzichten komen we steeds meer te weten over de aanpak van het virus via ventilatie en verluchting”, zegt Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts.

Lees meer