Onze meest recente investeringen
x
  • geen subsidie
  • tot 25.000 € subsidie
  • tot 50.000 € subsidie
  • tot 100.000 € subsidie
  • tot 150.000 € subsidie
  • tot 200.000 € subsidie
  • tot 250.000 € subsidie
  • tot 500.000 € subsidie
  • tot 1.000.000 € subsidie
  • meer dan 1.000.000 € subsidie

Ons nieuws

13 februari 2018

Congres Slim Gedeeld op 12 juni 2018

Op 12 juni 2018 organiseert ‘de Verenigde verenigingen’ samen met het departement Onderwijs, AGION , het Kenniscentrum Vlaamse Steden en de VVSG een congres over het openstellen en delen van schoolinfrastructuur met andere actoren zoals verenigingen.

Het congres vormt het sluitstuk van een traject dat bovenstaande partners de afgelopen twee jaar liepen.

Lees meer over dit congres

Lees meer

02 februari 2018

Btw-tarief van 6% ook voor combinatie school en kinderopvang

Het verlaagde btw-tarief van 6% voor scholenbouw is ook van toepassing voor werken aan een gebouw voor buitenschoolse kinderopvang dat gelegen is op de schoolsite. Het verlaagd tarief geldt ook voor werken uitgevoerd aan een gebouw dat de onderwijsinstelling exclusief gebruikt tijdens de normale schooluren, maar na schooltijd ter beschikking staat voor de buitenschoolse kinderopvang.

Lees meer

11 januari 2018

Nieuwe Projectoproep voor Pimp je speelplaats

Hoe de kinderen de speeltijd beleven, bepaalt mee hoe ze zich op school voelen. Speelplaatsen zijn soms grijs, dor en saai. Met ‘Pimp je speelplaats 4’ kunnen scholen of schoolwerkgroepen steun aanvragen om de speelplaats groener en avontuurlijker te maken. Er is financiële steun mogelijk en coaching door een MOS-begeleider. De scholen kunnen ook deelnemen aan netwerkmomenten met andere scholen uit de regio om inspiratie op te doen.

Lees meer