In de kijker

Investeer nu in luchtkwaliteit

Luchtkwaliteit in schoolgebouwen is van belang voor het comfort en de gezondheid van de leerlingen en leerkrachten. Bovendien heeft een slechte luchtkwaliteit een negatieve invloed op de leerprestaties. Ventilatiewerken zijn sinds het coronavirus versneld subsidiabel. Ook vervanging van buitenschrijnwerk is vanaf 9 september versneld subsidiabel.

Scholen uit het vrij gesubsidieerd onderwijs kunnen ventilatiewerken en vervanging van buitenschrijnwerk aanvragen via de standaardprocedure bij AGION waarbij een afwijking op de chronologie van de wachtlijst zal worden toegestaan indien het dossier enkel werken omvat die voldoen aan onderstaande voorwaarden.

 • Onder ventilatiewerken verstaan we alle benodigde werken voor de realisatie van een ventilatiesysteem C of D, al dan niet met CO²-sturing. Indien voor een ventilatiesysteem C met mechanische afzuiging wordt gekozen, komt ook het plaatsen van de ventilatieroosters mee in aanmerking. Bij uitbreiding komen ook niet mobiele luchtzuiveringsinstallaties in aanmerking op plaatsen waar geen of onvoldoende ventilatie kan gerealiseerd worden.

Wij raden aan om u voor ventilatiewerken te laten adviseren door een architect en/of gespecialiseerd studiebureau. Meer informatie en aanbevelingen vindt u in onze uitgebreide rubriek binnenluchtkwaliteit.

 • Onder vervanging van buitenschrijnwerk verstaan we alle benodigde werken om het bestaande buitenschrijnwerk te vervangen door nieuwe, thermisch performante profielen en beglazing die natuurlijke ventilatie mogelijk maken. Geïntegreerde insecten- en zonnewering komen ook in aanmerking.

We raden aan om in alle les- en verblijfruimtes voldoende opengaande delen te voorzien en de nodige aandacht te besteden aan een performante zonnewering. Een maximale Uw waarde van 1,5 W/m²K is na te streven.

Hebt u vragen? Neem contact op via rf@agion.be

 

Nieuws

Ons nieuws

03 oktober 2022

Schoolbouwformule - Concentratiebevorderende aspecten in een veranderende leeromgeving

Dinsdag 8 november vindt er nieuwe editie van schoolbouwformule plaats.

Deze schoolbouwformule gaat dieper in op de aspecten die een invloed hebben op het concentratievermogen en welbevinden van zowel de leerlingen en studenten als het onderwijzend personeel.

Lees meer

03 oktober 2022

Indienen meerwerken en prijsziening voor bijkomende subsidiëring

Bijkomende subsidie voor hoge kosten van meerwerken en prijsherzieningen?

Dien ze in via aparte bisfacturen en bisstaten!
Meerwerken en prijsherzieningen op de gewone facturen, komen immers niet in aanmerking voor bijkomende subsidiëring.

Lees meer

03 oktober 2022

Aanrekening intresten bij terugvorderingen

Als een school subsidies van AGION heeft ontvangen, aanvaardt zij ook dat AGION het gebruik ervan kan controleren. Als de inrichtende macht de bestemming van de gesubsidieerde infrastructuur wil wijzigen of het zakelijk recht wil vervreemden of bezwaren, brengt zij AGION daarvan onmiddellijk op de hoogte.

Lees meer

 • tot 25.000 € subsidie
 • tot 50.000 € subsidie
 • tot 100.000 € subsidie
 • tot 150.000 € subsidie
 • tot 200.000 € subsidie
 • tot 250.000 € subsidie
 • tot 500.000 € subsidie
 • tot 1.000.000 € subsidie
 • meer dan 1.000.000 € subsidie
Aantal vernieuwde plaatsen
 • 0
  Leerlingen in vernieuwde infrastructuur
 • 0
  Extra plaatsen

Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts heeft sedert januari 2020 via AGION 465 miljoen euro toegekend aan grote scholenbouwprojecten zoals een volledige nieuwbouw. 
De Vlaamse Regering heeft ook extra capaciteitsmiddelen voorzien voor 2020-2022. 168 732 leerlingen maken gebruik van deze vernieuwde infrastructuur, 19 383 hiervan zijn extra plaatsen.

Raadpleeg hier de details over de investeringen van september