Onze meest recente investeringen
x
 • geen subsidie
 • tot 25.000 € subsidie
 • tot 50.000 € subsidie
 • tot 100.000 € subsidie
 • tot 150.000 € subsidie
 • tot 200.000 € subsidie
 • tot 250.000 € subsidie
 • tot 500.000 € subsidie
 • tot 1.000.000 € subsidie
 • meer dan 1.000.000 € subsidie

Ons nieuws

16 oktober 2018

50 miljoen euro subsidies voor scholenbouwprojecten in Vlaanderen en Brussel

Van juni tot en met september 2018 zijn er bijna 50 miljoen euro aan subsidies toegekend voor scholenbouwprojecten in het gesubsidieerd onderwijs. De helft daarvan, 24 miljoen euro, gaat naar grote werken. De overige 25 miljoen euro gaat naar kleinere verbouwings- en renovatiewerken voor de modernisering van het bestaande schoolpatrimonium. Op die manier maakt Vlaams minister van Onderwijs verder concreet werk van de inhaalbeweging om schoolgebouwen te vernieuwen en te moderniseren aangepast aan de onderwijsuitdagingen van de 21e eeuw.

Lees meer

08 oktober 2018

Prefinancieringsprocedure

De raad van bestuur van AGION bereikte in februari 2018 een akkoord over de invoering van een procedure die prefinanciering door inrichtende machten, onder bepaalde voorwaarden, toestaat. De procedure houdt in dat, zonder subsidiebelofte, schoolbesturen en gemeenten reeds kunnen starten met de realisatie van de nieuwbouw- of verbouwingswerken.

Lees meer

04 oktober 2018

Projectoproep “proeftuinen ontharding”

Met de projectoproep ‘Proeftuinen ontharding’ wil Vlaams Minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, initiatieven en inspanningen rond ontharding stimuleren en ondersteunen. Overheden, verenigingen, organisaties, bedrijven en scholen kunnen een beroep doen op inhoudelijke expertise, communicatie en subsidies.

Er zijn drie types van onthardingsprojecten:

 • Type 1: je hebt een concrete ontharding voor ogen en wil die binnen de drie jaar uitvoeren = onthardingsprojecten met quick-win
 • Type 2: je wil samen met anderen een concreet gebied ontharden en hiervoor een concreet pilootproject opzetten voor realisatie op middellange termijn = coalitievormende onthardingsprojecten

 • Type 3: je wil op grote schaal ontharden en voor de realisatie ervan een visie uitwerken = systemische onthardingsprojecten

Je kan tot en met 9 november 2018 een subsidieaanvraag indienen die tot 75% van de kosten kan dekken en maximaal 250.000 euro kan bedragen.

Elke aanvrager kan maximaal drie projecten indienen.

Meer info over de projectoproep ‘Proeftuinen ontharding’

Lees meer