In de kijker

Gevolgen van COVID-19 op lopende bouwwerven

We krijgen van schoolbesturen berichten of vragen over de gevolgen van COVID-19 op lopende bouwwerven. Sowieso raden we u aan om in overleg te blijven met de betrokken bouwpartners om vertragingen en mogelijke schadegevallen zo goed mogelijk te verhelpen en te beperken.

We geven u graag volgende informatie mee.

Kan de aannemer de bouwwerf stoppen? En wat dan met de uitvoeringstermijn en/of de kostprijs van de werken?

De aannemer van bouwwerken kan zich beroepen op onvoorziene omstandigheden geregeld in artikel 38/9 van het KB van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten. Dat artikel bepaalt dat een opdracht kan worden herzien op vraag van de aannemer, als het gaat om omstandigheden:

 • die redelijkerwijze niet voorzienbaar waren bij de indiening van de offerte,
 • die niet konden worden ontweken en
 • waarvan de gevolgen niet konden worden verholpen niettegenstaande de aannemer al het nodige daartoe heeft gedaan.

De herziening kan bestaan uit ofwel een verlenging van de uitvoeringstermijn ofwel wanneer er sprake is van een zeer belangrijk nadeel, een andere vorm van herziening of de verbreking van de opdracht. Dit moet steeds concreet worden bekeken.

Wat is het gevolg voor de afhandeling van mijn subsidiedossier bij een vertraging of stopzetting van de werf?

AGION werkt momenteel volledig digitaal. Wij blijven de subsidiedossiers verder behandelen zoals voorheen.

Vragen over uw bouwdossier binnen de Reguliere Financiering kan u stellen via rf@agion.be. Als de deadline voor het indienen van bepaalde dossierstukken niet haalbaar is, kan u op dit mailadres uitstel vragen.


Ook hier kan u meer nuttige informatie vinden Coronacrisis en overheidsopdrachten – veelgestelde vragen

Onze meest recente investeringen
x
 • geen subsidie
 • tot 25.000 € subsidie
 • tot 50.000 € subsidie
 • tot 100.000 € subsidie
 • tot 150.000 € subsidie
 • tot 200.000 € subsidie
 • tot 250.000 € subsidie
 • tot 500.000 € subsidie
 • tot 1.000.000 € subsidie
 • meer dan 1.000.000 € subsidie

Ons nieuws

24 maart 2020

Vacature Technisch specialist DBFM-projecten

AGION is op zoek naar een Technisch specialist DBFM-projecten.

Lees hier het vacaturebericht

Heb je interesse in deze functie? Solliciteren kan tot en met 19/04/2020.

Lees meer

19 maart 2020

Nieuwe aanbesteding voor projectspecifiek DBFM-programma gelanceerd

Vorige week werd de 8ste aanbesteding binnen het projectspecifiek DBFM-programma gepubliceerd.

Het gaat om de Projectcluster Antwerpen-Brecht voor het stedelijk onderwijs. Deze cluster omvat 3 scholenbouwprojecten: (1) campus buitengewoon onderwijs De Leerexpert in Deurne, (2) Stedelijke Basisschool en Stedelijk Lyceum Madras in Antwerpen en (3) gemeentelijke basisschool De Sleutelbloem in Brecht.

De totale opdracht wordt geraamd op ongeveer 50,7 miljoen euro zonder btw. 

Lees meer

19 maart 2020

De dienstverlening van AGION blijft verzekerd

Alle collega's van het Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs werken sinds vrijdag 13 maart 2020 van thuis.

Maar ook in tijden van Corona waarborgt AGION zijn dienstverlening:

•             AGION blijft telefonisch bereikbaar via +32 2 221 05 11 en via mail. We vragen u om alle post elektronisch te bezorgen. De papieren post wordt momenteel niet opgehaald.

Lees meer