In de kijker

Aandacht voor ventilatie

Goede ventilatie op school blijft belangrijk. Zorgen voor verse lucht is een efficiënte manier om het besmettingsrisico op een infectieziekte te verkleinen. De luchtstromen voorkomen dat microdruppels zich verspreiden en in de lucht blijven hangen.

Ook zonder besmettingsrisico is verse lucht nodig om de binnenlucht gezond te houden en zo het lescomfort voor leerlingen en personeel optimaal te houden.
 

Hoe verlucht en ventileer je lokalen?
 

Verluchten

 • Bij verluchten zet je gedurende een periode ramen en deuren die in contact staan met de buitenlucht wijd open.  Zo creëer je een verse luchtstroom.
 • Verlucht je lokalen zo vaak als mogelijk en minstens tijdens de pauzes en tussen de lesuren.

Ventileren

 • Bij ventileren ververs je voortdurend de lucht. Ventileer je lokalen dus permanent.  Zo laat je de vervuilde binnenlucht naar buiten stromen en vervang je ze door minder verontreinigde buitenlucht.
 • Je kan op verschillende manieren ventileren:
  • Gebruik een mechanisch ventilatiesysteem of -roosters.
  • Zet je ramen open of op kiep/kier (met een raamstopper) als je geen ventilatierooster of mechanisch ventilatiesysteem hebt.

Subsidies voor structurele werken voor ventilatie zijn nog steeds mogelijk via onze procedures.  
 

Klik hier voor meer info.

Ons nieuws

18 januari 2022

Vernieuwd bodemprotocol verzekert bodemsanering van scholen

AGION en de OVAM verlengen het saneringsprogramma voor verontreinigde bodems op en rond schoolterreinen. Het doel blijft om de vervuilde schoolterreinen in kaart te brengen en de scholen administratief, praktisch en financieel te ondersteunen bij de bodemonderzoeken en -saneringen van hun schoolterreinen.

Bodemverontreiniging aangetroffen op uw school? Ontdek hoe de OVAM en AGION u kunnen helpen.

Lees meer

14 januari 2022

Uitfasering stookolieketels

Stookolie is een van de meest vervuilende fossiele energiebronnen. Het gebruik ervan moet worden afgebouwd. Vanaf 1 januari 2022 geldt daarom dat stookolieketels niet meer overal geplaatst of vervangen mogen worden.

Lees meer

14 januari 2022

Renovatieverplichting voor niet-residentiële gebouwen

Vanaf 1 januari 2022 geldt een renovatieverplichting voor alle niet-woongebouwen – zoals scholen – met een nieuwe eigenaar, opstalhouder of erfpachter. Er is enkel uitzondering voor louter verlenging van zakelijk recht, en in geval van fusie en opslorping.

Lees meer

Onze meest recente investeringen
 • tot 25.000 € subsidie
 • tot 50.000 € subsidie
 • tot 100.000 € subsidie
 • tot 150.000 € subsidie
 • tot 200.000 € subsidie
 • tot 250.000 € subsidie
 • tot 500.000 € subsidie
 • tot 1.000.000 € subsidie
 • meer dan 1.000.000 € subsidie

De raad van bestuur keurt maandelijks de infrastructuurdossiers goed. De bovenstaande kaart toont per gemeente de investeringen sedert januari 2020.

Aantal vernieuwde plaatsen
 • 0
  Leerlingen in vernieuwde infrastructuur
 • 0
  Extra plaatsen

Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts heeft sedert januari 2020 via AGION 372,7 miljoen euro toegekend aan grote scholenbouwprojecten zoals een volledige nieuwbouw. 
De Vlaamse regering heeft ook extra capaciteitsmiddelen voorzien voor 2020-2021. 123 770 leerlingen maken gebruik van deze vernieuwde infrastructuur, 18 556 hiervan zijn extra plaatsen.