Onze meest recente investeringen
x
  • geen subsidie
  • tot 25.000 € subsidie
  • tot 50.000 € subsidie
  • tot 100.000 € subsidie
  • tot 150.000 € subsidie
  • tot 200.000 € subsidie
  • tot 250.000 € subsidie
  • tot 500.000 € subsidie
  • tot 1.000.000 € subsidie
  • meer dan 1.000.000 € subsidie

Ons nieuws

14 juni 2018

36,4 miljoen euro subsidies voor scholenbouwprojecten in Vlaanderen en Brussel

Tussen 1 maart en 31 mei 2018 zijn er 36,4 miljoen euro aan subsidies toegekend voor scholenbouwprojecten in het vrij en officieel gesubsidieerd onderwijs in Vlaanderen en Brussel. Bijna 15 miljoen euro gaat naar grote schoolbouwprojecten. 21,4 miljoen euro, gaat naar kleinere verbouwings- en renovatiewerken. Zo krijgt de Stedelijke Basisschool De Bever in Deurne bijvoorbeeld ruim 2 miljoen euro voor de realisatie van een nieuw schoolgebouw. Dankzij deze subsidies zorgt Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits ervoor dat schoolbesturen hun schoolgebouwen systematisch kunnen vernieuwen en moderniseren.

Lees meer

11 juni 2018

87 scholen krijgen steun om hun sportinfrastructuur open te stellen

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits en Vlaams minister van Sport Philippe Muyters kennen in totaal 11 miljoen euro toe aan 87 scholen om hun sportinfrastructuur naschools, in het weekend en in de vakantie open te stellen voor sportclubs. De scholen krijgen een subsidie voor infrastructuurwerken of exploitatiekosten.

Lees meer

31 mei 2018

U doet toch ook mee aan de Schoolgebouwenmonitor 2018?

Momenteel verzamelt AGION via een online-bevraging informatie over de kwaliteit en het gebruik van het gebouwenpark. Het onderzoeksbureau GfK uit Leuven voert het onderzoek in opdracht van AGION uit.

Afgelopen maand ontving elke schooldirectie van AGION een uitnodiging om deel te nemen aan de schoolgebouwenmonitor 2018. We bedanken de vele honderden scholen die de monitor inmiddels hebben ingevuld.

Lees meer