DBFM

Om aan de grote noden voor schoolinfrastructuur tegemoet te komen werkt de Vlaamse overheid samen met private partners. Dat is belangrijk gelet op de historische achterstand en de lange wachtlijsten voor scholenbouw.

Vlaanderen startte in 2006 een grootschalige inhaalbeweging schoolinfrastructuur via alternatieve financiering, beter bekend onder de naam DBFM (Design, Build, Finance en Maintain). Bijna alle ‘Scholen van Morgen’ zijn gerealiseerd.

Op 29 september 2017 besliste de Vlaamse Regering over de selectie en rangschikking van de projecten voor het projectspecifieke DBFM-programma. Er zal hiermee de komende jaren voor circa 550 miljoen euro worden geïnvesteerd in de bouw van nieuwe scholen. De meeste projecten binnen dit programma zitten in de aanbestedingsfase.

Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts lanceerde op 23 november 2021 een eerste oproep naar de schoolbesturen om deel te nemen aan een nieuw scholenbouwprogramma Scholen van Vlaanderen. Een tweede oproep volgde in oktober 2022 en een derde oproep verscheen in november 2023. De Vlaamse Regering plant met Scholen van Vlaanderen deze legislatuur een bijkomende totale investeringsgolf van zo’n 1 miljard euro.