het bestek

Het uitvoeringsontwerp is samengesteld uit een grafisch gedeelte (plannen) en een geschreven gedeelte (bestek).

De ervaring leert dat bij het opmaken van het bestek wel eens fouten of onnauwkeurigheden voorkomen. Aangezien dit de subsidiëringsprocedure kan vertragen, achten wij het raadzaam om alle nuttige richtlijnen bij het opmaken van het bestek even op een rijtje te zetten.

Groene speelplaats Basisschool Neerlandschool Wilrijk fotograaf Sepp van Dun

Wat is een bestek ?

Richtlijnen m.b.t. de technische specificaties van de materialen

Algemene richtlijnen