‘t Zandhofje – Zandhoven

Programma

Basisonderwijs

Status In gebruik sinds 2016
Oppervlakte 2.232 m²
Aantal leerlingen 180 lln

De basisschool ’t Zandhofje is een kleine school, midden in een dorp en omgeven door groen. Het is een ervaringsgerichte leefschool waar verschillende werkvormen zoals groepswerk en klasoverschrijdend werken centraal staan. De leefschool wil de wereld van buiten naar binnen halen en omgekeerd. ’t Zandhofje is een realisatie van het DBFM-programma ‘Scholen van Morgen’.

Luchtfoto 't Zandhofje - Zandhoven fotograaf AG Real Estate

Vandaag wordt zo goed als het volledige schoolgebouw opengesteld buiten de schooluren. Klaslokalen, de polyvalente zaal, de refter/keuken, de sportzaal, het sportterrein en de speelplaats kunnen na schooltijd gebruikt worden voor andere activiteiten. Er vinden verschillende sportactiviteiten plaats, maar ook toneel voor mindervalide kinderen, typlessen, voor- en naschoolse opvang, evenementen, …

 

Praktisch

  • Multifunctionaliteit werd vanaf het begin van het ontwerpproces opgenomen in het project.
  • Het schoolbestuur organiseerde een infoavond voor de buurtbewoners bij aanvang van het bouwproject.
  • Er werd gekozen voor onderhoudsvriendelijke materialen, voldoende flexibiliteit van de ruimtes en een goede toegankelijkheid.
  • Ook aan de buitenruimte is er voldoende aandacht geschonken. Een grote oprijlaan fungeert als verbindingswandelpad of fietspad. Deze oprijlaan wordt verlicht door avondverlichting met een timer en sensoren.
  • De lokalen zijn afsluitbaar en er is een aparte toegangspoort voor de externe gebruikers.
  • Via gecodeerde sleutels wordt toegang tot de ruimtes verleend. Er hoeft dus geen medewerker van de school aanwezig te zijn tijdens het buitenschools gebruik. Als er een probleem zou zijn, kan er meteen een medewerker van de school langskomen door middel van een cascadesysteem voor meldingen. De volgorde in het meldsysteem is bepaald op basis van de woonnabijheid.
  • Het verluchtings- en verwarmingscircuit werkt buiten de schooluren met een specifieke regeling. Er is ook een apart elektriciteitscircuit voor het onderwijsgedeelte.
  • De secretariaatsmedewerker is verantwoordelijk voor de opvolging van de verhuur.
  • De directeur stuurt wekelijks een nieuwsbrief naar haar medewerkers. Via deze nieuwsbrief houdt ze hen ook op de hoogte van buitenschoolse activiteiten en wordt opgeroepen om de lokalen netjes achter te laten.

Polyvalente ruimte 't Zandhofje - Zandhoven fotograaf AG Real Estate