Hardenvoort – Antwerpen

Programma

Basisonderwijs, Secundair onderwijs

Status In gebruik sinds 2015
Oppervlakte 8.434 m2
Aantal leerlingen 660 lln

Dit schoolgebouw is een passieve brede schoolcampus, met bijzondere aandacht voor vernieuwende onderwijsmethodes en leerlandschappen, flexibel en creatief omgaan met schaarse ruimte in een stedelijke context. De campus huisvest een grote kleuter- en lagere school en een volledig nieuwe middelbare school. De kleuterschool bevindt zich op het gelijkvloers in een gesloten, veilige en geborgen vorm. De middenschool zit in een toren die zich op de stad en de wereld richt. Ook de speelplaatsen situeren zich op verschillende niveaus.

Om de overgang tussen lager onderwijs en secundair onderwijs te bevorderen, zijn er wissellokalen voorzien waar leerkrachten uit beide onderwijsniveaus kunnen samenwerken. De kinderen kunnen letterlijk opgroeien in het gebouw, van kleuter tot adolescent.

Speelplaats Campus Hardenvoort Antwerpen fotograaf AGION

In dit project vinden we verschillende modellen van multifunctionaliteit terug: het samen-onder-één-dak-principe en het campusmodelaangezien er twee scholen gehuisvest zijn in één gebouw. Op de site zijn er ook partners van de school gehuisvest in verschillende gebouwen met multifunctioneel ruimtegebruik. Zo is er de buitenschoolse kinderopvang, de wijkafdeling van de Stedelijke Academie van Merksem en de jongerenvereniging ‘Lab Noord’. Dit verwijst naar een campusmodel. In de zomerperiode kan de ruimte tussen de verschillende gebouwen opengesteld worden als ontmoetingsruimte.

Hardenvoort beoogt een optimaal buitenschools gebruik van de faciliteiten die in het gebouw aanwezig zijn. Gebruikers zijn bijvoorbeeld een Initiatief Buitenschoolse Opvang, Lab Noord, het deeltijds kunstonderwijs, … De sportzalen en de refter zijn ruimtes die bestemd zijn voor openstelling of multifunctioneel gebruik.

 

Praktisch

  • Er zijn verschillende maatregelen genomen om het multifunctioneel gebruik zo vlot mogelijk te laten verlopen. Er is tijdgestuurde verwarming en apart sanitair voorzien in de sportzalen. Het gebouw is onderverdeeld in functie van een goede doorgang naar de sportzaal. De toegangscontrole verloopt ook tijdgestuurd en met badges.
  • De directeur en de facilitaire dienst zijn verantwoordelijk voor het beheer van de openstelling. Het autonoom gemeentebedrijf Stedelijk Onderwijs van de groep Antwerpen heeft al geruime tijd ervaring met multifunctioneel gebruik van onderwijsinfrastructuur. De school doet beroep op deze ervaring en beschikbare reglementen om de openstelling te organiseren.
  • Hardenvoort is sterk geconnecteerd met de buurt. De onderwijsmogelijkheden en buitenschoolse kinderopvang zorgen voor een sterke aantrekking van jonge en nieuwe gezinnen in de wijk. Hardenvoort hecht veel belang aan een intensieve samenwerking met de stedelijke diensten zoals Buurtsport om de infrastructuur goed in te zetten voor de buurt.
  • Het Stedelijk Onderwijs Antwerpen stort de verhuurinkomsten voor éénmalig gebruik of vakantiewerking door naar de scholen die hiervoor hun infrastructuur openstellen.
  • Werkhaven heeft sleuteldragers die praktische ondersteuning bieden bij het openstellen van infrastructuur.

Polyvalente ruimte met trappenhal Campus Hardenvoort Antwerpen fotograaf AGION