Het Stadsgebouw – Oude Dokken – Gent

Programma

Crèche, Buitenschoolse kinderopvang,

Basisonderwijs en Sporthal

Status In bouwfase
Oppervlakte 4.161m2
Aantal leerlingen 240 lln

Dit project, ‘Het Stadsgebouw Oude Dokken’, maakt deel uit van het stadsontwikkelingsproject Oude Dokken, langs de Schipperskaai. Het Stadsgebouw waarin de school is ondergebracht zal grenzen aan een woonproject en buurtpark.

In het Stadsgebouw, dat uit vijf verdiepingen zal bestaan, komen een crèche, een buitenschoolse kinderopvang, een basisschool en boven dit alles een wijksporthal.

Melopee School Gent fotograaf XDGA en Maxime Delvaux

Het schoolgebouw past een samen-onder-één-dak-model van multifunctionaliteit toe. Daarnaast zullen ook verschillende ruimtes opengesteld worden voor anderen. Zo zullen bijvoorbeeld bewoners van de wijk gebruik kunnen maken van de sporthal, refter en vergaderzaal. Ook het basketbalterrein in open lucht, op de 4de verdieping van de buitenkamer, kan onafhankelijk opengesteld worden voor de buurt. Er wordt bekeken of sommige klaslokalen kunnen worden opengesteld voor muzieklessen, enzovoort. Bijzondere aandacht gaat uit naar de wisselwerking tussen de verschillende functies in het gebouw.

 

Praktisch

  • Bij het ontwerpen is veel aandacht besteed aan de buitenruimte en de relatie met de omgeving. Er worden zichten gecreëerd van binnen naar buiten en verschillende delen van de buitenruimte zijn vrij toegankelijk. De relatie met de omgeving wordt verder versterkt door een speellint (een pad in het midden door alle bouwvelden).
  • De structuur van het gebouw laat een goede compartimentering of zonering van de verschillende functies toe. Het gebouw bestaat uit vijf verdiepingen. De crèche komt op het gelijkvloers. Op de eerste verdieping komen de buitenschoolse opvang, de kleuterschool en de refter. De lagere school komt op de tweede verdieping, rondom de dubbelhoge refter. In het hart van het gebouw vertrekt een brede trap vanuit de inkomhal naar deze verdiepingen. De trap kan tegelijk als tribune dienst doen. Op de derde verdieping komt de sporthal, die twee verdiepingen in beslag neemt. Vanuit de bar op de bovenste verdieping kijkt men uit op het sportveld. Een sportkooi sluit aan op het speellint wat maakt dat die altijd toegankelijk is. Multifunctionele ruimtes kunnen gemakkelijk opengesteld worden, andere ruimtes die geen openstelling zullen hebben, zijn dan weer goed afsluitbaar.
  • Naast alle rechtstreekse functionele verbanden tussen binnen en buiten, vormen een dubbelhoge polyvalente zaal binnen en het centrale deel van de buitenruimte samen één visuele kern van de school. Vanuit deze ruimte, en in combinatie met de centrale trap, is een overzicht van zowat de hele school, binnen en buiten, mogelijk. Het complexe samenspel van de verschillende delen van het Stadsgebouw, en van de binnen- en buitenruimten wordt hier in één oogopslag leesbaar.

Hal Melopee School Gent fotograaf XDGA en Maxime Delvaux