Sportcomplex Groenstraat – Oudenaarde

Programma

Sportcomplex Katholiek Secundair Onderwijs Oudenaarde en Katholiek Basisonderwijs Oudenaarde

Status In gebruik sinds 2016
Oppervlakte 2486 m²
Aantal leerlingen 900 lln

Dit sportcomplex is gebouwd op de plaats waar vroeger een fabriekspand stond, omgeven door woningen. Het project maakt deel uit van het DBFM-programma ‘Scholen van Morgen’. Het project kent twee vormen van multifunctionaliteit:

  •   het samen onder één dak principe waarbij er verschillende scholen gebruik maken van de sportinfrastructuur
  •   het gebouw wordt na de schooluren open gesteld voor verenigingen en de sportdienst van de stad Oudenaarde. De sportdienst van de stad Oudenaarde stelt beide sportzalen beschikbaar.

 

Gebouw Sportcomplex Groenstraat Oudenaarde fotograaf Sepp van Dun

Praktisch

  • Multifunctionaliteit werd van in het begin opgenomen in het project, zowel in de projectdefinitie als in het ontwerp.  Ook de implicaties van buitenschools gebruik, zoals slijtage van het interieur en materiaal, werden berekend en opgenomen in de financiële planning.
  • De kleine zaal is voor gebruik door de basisscholen, de grote zaal is bestemd voor het secundair onderwijs. De kleine zaal laat toe om meer prikkelarm en optimaal in kleine groep te sporten.
  • De sporthal is via een elektrisch bedienbare scheidingswand eenvoudig op te splitsen in zaaldelen.
  • De sportzalen zijn breed inzetbaar en omvatten verschillende installaties voor sporten zoals basketbal, volleybal, klimmen, … Scoreborden en schotklokken faciliteren de organisatie van wedstrijden.
  • Er zijn verschillende maatregelen genomen om het gedeeld gebruik vlot te laten verlopen. Zo wordt er gewerkt met badges en is de toegangscontrole elektronisch gestuurd vanuit een nabijgelegen sporthal van de stad.
  • De stad Oudenaarde is verantwoordelijk voor de openstelling en verhuur van de infrastructuur.
  • Er is sinds de ingebruikname een maandelijks overleg tussen de scholen en de stad Oudenaarde.

 

Sporthal Sportcomplex Groenstraat Oudenaarde fotograaf Sepp van Dun