procedure aankoop en werken na aankoop

Schoolgebouw met speelplaats 't Piepelke Bilzen fototgraaf LAVA architecten

Als u een gebouw wenst aan te kopen, hetzij onderhands, hetzij via een openbare verkoop, dan kan u bij AGION een aanvraag tot subsidiëring indienen.

De authentieke akte mag pas worden verleden na het schriftelijk akkoord van AGION.  

Voor de aanvragen van het officieel gesubsidieerd onderwijs zijn onderstaande voorwaarden niet noodzakelijk van toepassing. De aanvragen worden goedgekeurd in overleg met de Onderwijskoepel van Steden en Gemeenten (OVSG) voor het gemeentelijk onderwijs en het Provinciaal Onderwijs Vlaanderen (POV) voor het provinciaal onderwijs.

Aanvraagdossier 
Betaling van het eerste subsidiebedrag
Betaling van het saldo van de subsidie

 

Voor vragen ivm aanvraagdossiers, ontwerpen en gunningen kan u terecht bij mevrouw Sarina De Rijbel, tel. 02 221 05 08 of via sarina.derijbel@agion.be
Voor vragen ivm betalingen, eindafrekeningen en leningen kan u terecht bij de heer Cedric Servaes, tel. 02 221 05 84 of via e-mail cedric.servaes@agion.be