U bent hier

Subsidieprocedures

AGION verleent subsidies via een aantal procedures. Elke procedure bestaat uit een verschillend aantal fases die elkaar chronologisch opvolgen. De aard en de kostprijs van de bouw- of verbouwingswerken bepaalt welke procedure de school moet volgen en welke stukken het dossier moet bevatten.

U mag de infrastructuurwerken aan de opdrachtnemer pas toewijzen na de schriftelijke goedkeuring van het dossier door AGION.  

Opgelet: een subsidieaanvraag moet steeds ingediend worden voor de vestigingsplaats in functie waarvan de aankoop of de werken aan de infrastructuur zullen dienen, na voltooiing van de werken. De aanvraag moet m.a.w. in functie van de leerlingen of cursisten van die vestigingsplaats ingediend worden.

AGIOn_2012_Wico_136136selectie jaarverslag 2011Wico_136.jpg

In dit deel van de website vindt u gedetailleerde informatie over de verschillende aanvraagprocedures. 

  • Standaardprocedure
  • Verkorte procedure
  • Verkorte procedure sanitair
  • Procedure aankoop en werken na aankoop
  • Procedure werken na overmacht
  • Procedure werken in samenwerking met een andere subsidiërende overheid
  • Promotiebouwprocedure
  • Prefinanciering
  • Spoedprocedure
  • Huursubsidies

Voor de eerste uitrusting, d.i. de uitrusting die is aangebracht in een nieuw of aangepast gebouw, is geen afzonderlijke procedure voorzien. Deze eerste uitrusting moet worden gezien als een onderdeel van nieuwbouw, verbouwing of als noodzakelijke werken na aankoop van een gebouw.