Subsidieprocedures

Schoolgebouw bij nacht WICO Campus Sint Jozef fotograaf Toon Grobet

AGION verleent subsidies via een aantal procedures. Elke procedure bestaat uit een verschillend aantal fases die elkaar chronologisch opvolgen. De aard en de kostprijs van de bouw- of verbouwingswerken bepaalt welke procedure de school moet volgen en welke stukken het dossier moet bevatten.

U mag de infrastructuurwerken aan de opdrachtnemer pas toewijzen na de schriftelijke goedkeuring van het dossier door AGION.  

Opgelet: een subsidieaanvraag moet steeds ingediend worden voor de vestigingsplaats in functie waarvan de aankoop of de werken aan de infrastructuur zullen dienen, na voltooiing van de werken. De aanvraag moet m.a.w. in functie van de leerlingen of cursisten van die vestigingsplaats ingediend worden.

In dit deel van de website vindt u gedetailleerde informatie over de verschillende aanvraagprocedures. 

 • Standaardprocedure
 • Verkorte procedure
 • Verkorte procedure sanitair
 • Procedure aankoop en werken na aankoop
 • Procedure werken na overmacht
 • Procedure werken in samenwerking met een andere subsidiërende overheid
 • Promotiebouwprocedure
 • Prefinanciering
 • Spoedprocedure
 • Huursubsidie modulaire units (enkel voor dringende capaciteitsproblematiek)
 • Tijdelijke huisvesting Oekraïne

Plannen om te investeren in energie? Vanaf 2023 zijn versnelde subsidies mogelijk. Ontdek de mogelijkheden in de rubriek Energie.

Informatie over de periodieke oproep voor de huursubsidies leest u in een aparte rubriek.

Voor de eerste uitrusting, d.i. de uitrusting die is aangebracht in een nieuw of aangepast gebouw, is geen afzonderlijke procedure voorzien. Deze eerste uitrusting moet worden gezien als een onderdeel van nieuwbouw, verbouwing of als noodzakelijke werken na aankoop van een gebouw.