asbestverwijdering

In schoolgebouwen van voor 2001 komen soms asbestmaterialen voor. De Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (de OVAM) en AGION bundelen de krachten om onderwijsinstellingen te begeleiden en te subsidiëren bij het opstellen van asbestinventarissen van en de asbestverwijdering in schoolgebouwen.

Het doel: asbestmaterialen in schoolgebouwen in kaart brengen en scholen administratief, praktisch en financieel ondersteunen bij het opstellen van een asbestinventaris en bij de asbestverwijdering in hun schoolgebouwen.

Hoe verloopt een asbesttraject?

De OVAM staat de scholen bij in het hele asbesttraject. Eerst bekijkt de OVAM of de asbestinventaris van de schoolgebouwen van voor 2001 aan actualisatie toe is. Als dat zo is, kunt u via de OVAM uw asbestinventaris gratis laten actualiseren.

Nadat een asbestdeskundige de gebouwen heeft onderzocht krijgt u de geactualiseerde asbestinventaris. Deze inventaris bevat alle nodige informatie om verder aan de slag te gaan. Wanneer en met welke methode de asbesttoepassingen moeten verwijderd worden vindt u hierin terug. U leest ook wanneer asbest mits correct beheer geen gevaar oplevert.

Wanneer uit de asbestinventaris blijkt dat er asbestverwijdering noodzakelijk is, voorziet de OVAM een tussenkomst van 50% voor asbestverwijdering.

AGION financiert daarbovenop het subsidiabel deel van de asbestverwijdering aan 70 % voor het basisonderwijs en aan 60 % voor de andere niveaus.

Dossiers met een kostprijs onder 8 500 euro (excl. btw) komen niet in aanmerking voor subsidie.

Financiële én praktische ondersteuning

Naast de financiële ondersteuning zorgt de OVAM ook voor gratis opleidingen eenvoudige handelingen voor technisch onderhoudspersoneel van scholen. Na deze opleiding heeft uw technisch onderhoudspersoneel een basiskennis over asbest, de verschillende toepassingen ervan en mogen ze ook asbest verwijderen met de techniek van eenvoudige handelingen. 

Lees meer over de ondersteuning en subsidie voor scholen