versneld investeren in energie

Om tegemoet te komen aan hoge energieprijzen en om scholen te ondersteunen bij het realiseren van meer energiezuinige gebouwen, kunt u vanaf 1 januari 2023 gebruik maken van de subsidieprocedure Energie.  

Versnelde subsidie was al mogelijk voor ventilatie en het vervangen van buitenschrijnwerk. Nu breiden we de mogelijkheden uit!

Hoe aanvragen?

Scholen van het vrij gesubsidieerd onderwijs kunnen een aanvraag indienen via de standaardprocedure en het specifiek energie-formulier. AGION zal  een afwijking op de chronologie van de wachtlijst toestaan. Wees steeds beducht voor een lock-in effect. Vermijd dat huidige ingrepen later opnieuw moeten afgebroken worden of toekomstige maatregelen in de weg zouden staan.

Scholen van het officieel gesubsidieerd onderwijs kunnen voor vragen contact opnemen met OVSG via schoolgebouwen@ovsg.be.

Welke werken komen in aanmerking?

VERWARMING

 • Vervangen van oude warmteopwekkers (geïnstalleerd vóór 2007) of stookolieketels door nieuwe, energiezuinige verwarmingssystemen zoals bijvoorbeeld (hybride) warmtepompen
  • De nieuwe installatie moet voldoen aan de Ecodesign-eisen voor verwarmingstoestellen
 • Aankoppelen van een bestaand gebouw op een warmtenet

DAKISOLATIE EN BUITENSCHRIJNWERK

 • Vernieuwen en isoleren van niet of beperkt geïsoleerde platte en hellende daken
  • De vernieuwde of na geïsoleerde dakdelen moet een maximale U-waarde van 0,24 W/m²K halen
 • Vervangen van buitenschrijnwerk met enkele beglazing of gewone dubbele beglazing
  • Het nieuwe buitenschrijnwerk moet een maximale U-waarde van 1,5 W/m²K halen en de beglazing een maximale U-waarde van 1,0 W/m²K
  • Geïntegreerde insecten- en zonnewering komen ook in aanmerking

VENTILATIE

 • Alle vereiste werken voor de realisatie van een energie-efficiënt ventilatiesysteem C of D in een bestaand gebouw
  • Kiest u voor een ventilatiesysteem C met mechanische afzuiging dan komt ook het plaatsen van de ventilatieroosters mee in aanmerking.
  • Zijn er plaatsen met geen of onvoldoende ventilatie dan komen ook mobiele luchtzuiveringsinstallaties in aanmerking.

Het is mogelijk om de verschillende werken te combineren.

Hoeveel subsidie?

AGION subsidieert 60 of 70% van de subsidiabele kostprijs, afhankelijk van het onderwijsniveau.

Voor deze werken kunt u voor het volledige eigen aandeel van 30 of 40% gebruik maken van een renteloze energielening. Vraag dit, na ontvangst van het principieel akkoord van AGION, snel en eenvoudig aan door dit formulier te bezorgen aan energielening@agion.be
 

Voor vragen over de subsidieprocedure Energie kan u terecht op rf@agion.be