procedure werken na overmacht

Schoolgebouw met overdekte en open speelplaats Centrumschool Knipoog Tollembeek fotograaf Sepp van Dun

U kan beroep doen op een procedure werken na overmacht voor aanvragen die voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • een minimale kostprijs van 8.500 euro (excl. btw);
  • enkel voor werken van grotere omvang die het gevolg zijn van een plotse en onvoorzienbare overmachtsituatie die niet op erg korte termijn kan of moet worden opgelost (bijvoorbeeld brand, overstroming, milieusanering, stabiliteit,…). Gaat het om beperkte werken, of werken die op korte termijn kunnen of moeten worden opgelost dan moet je een aanvraag voor de spoedprocedure indienen;
  • zowel voor nieuwbouw- als verbouwingswerken;
  • niet voor de aankoop van infrastructuur. Hiervoor bestaat de aankoopprocedure;
  • deze procedure geldt niet voor het gemeentelijk onderwijs;

De goedkeuringsperiode van een procedure werken na overmacht bedraagt ongeveer vier maanden van zodra het dossier volledig is.

Aanvraagdossier
Gunningsdossier na principeakkoord
Uitvoering van de werken en uitbetaling van de subsidie
Voltooiing van de werken en eindafrekening
 

Hou ook rekening met het volgende:

Niet enkel de werken die AGION subsidieert maar ook de aanduiding van de architect of de ontwerper moet gebeuren conform de wetgeving overheidsopdrachten. De wetgeving overheidsopdrachten biedt verschillende mogelijkheden aan een opdrachtgever om een opdrachtnemer te kiezen en leidt niet noodzakelijk tot een beperking van de keuzemogelijkheid.

  • Voor vragen i.v.m. subsidieaanvragen, ontwerpen en gunningen kan u terecht bij mevrouw Sarina De Rijbel, tel. 02 221 05 08 of via sarina.derijbel@agion.be
  • Voor  vragen i.v.m. betalingen, eindafrekeningen en leningen kan u terecht bij de heer Cedric Servaes, tel. 02 221 05 84 of via e-mail: cedric.servaes@agion.be