leningen

Aangezien AGION niet de totale kostprijs van het project subsidieert, kan het gebeuren dat de inrichtende macht of het schoolbestuur een lening wenst aan te gaan.

In dit luik vindt u aanvullende informatie over het afsluiten van een leningsovereenkomst met waarborg van AGION.