leningen

Aangezien AGION niet de totale kostprijs van het project subsidieert, kan het gebeuren dat de inrichtende macht of het schoolbestuur een lening wenst aan te gaan.In dit luik vindt u aanvullende informatie over het afsluiten van een leningsovereenkomst met waarborg van AGION.