procedure werken in samenwerking met een andere subsidiërende overheid

Trappenhal met venster Groen Drieske Gent fotograaf  Sepp van Dun

U kan een beroep doen op een procedure ‘werken in samenwerking met een andere subsidiërende overheid’ voor aanvragen die voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • een minimale kostprijs van 8.500 euro (excl. btw);
  • de werken worden uitgevoerd met gezamenlijke subsidiëring vanuit AGION en een andere subsidiërende overheid (VIPA, Onroerend Erfgoed,...)
  • de subsidie van de andere overheid is substantieel ten opzichte van de totale kostprijs.
  • niet voor de aankoop van infrastructuur. Hiervoor bestaat de aankoopprocedure;
  • deze procedure geldt niet voor het gemeentelijk onderwijs;

De goedkeuringsperiode van een procedure werken in samenwerking met een andere subsidërende overheid bedraagt ongeveer vier maanden van zodra het dossier volledig is.

Aanvraagdossier
Gunningsdossier na principeakkoord
Uitvoering van de werken en uitbetaling van de subsidie
Voltooiing van de werken en eindafrekening
 

Hou ook rekening met het volgende:

Niet enkel de werken die AGION subsidieert maar ook de aanduiding van de architect of de ontwerper moet gebeuren conform de wetgeving overheidsopdrachten. De wetgeving overheidsopdrachten biedt verschillende mogelijkheden aan een opdrachtgever om een opdrachtnemer te kiezen en leidt niet noodzakelijk tot een beperking van de keuzemogelijkheid.

Voor vragen i.v.m. subsidieaanvragen, ontwerpen en gunningen kan u terecht bij mevrouw Sarina De Rijbel, tel. 02 221 05 08 of via sarina.derijbel@agion.be
Voor vragen i.v.m. betalingen, eindafrekeningen en leningen kan u terecht bij de heer Cedric Servaes, tel. 02 221 05 84 of via cedric.servaes@agion.be