prefinancieringsprocedure

De procedure prefinanciering houdt in dat een inrichtende macht kan starten met de realisatie van de nieuwbouw of verbouwingswerken, zonder subsidiebeloften. De minimale kostprijs van de werken bedraagt 125 000 euro excl.btw per aanvraag. AGION kent de subsidie pas toe na het doorlopen van de wachttijd en betaalt de subsidie uit op basis van de effectieve kostprijs van de uitgevoerde werken.

Een gelijkaardige procedure is de promotiebouwprocedure maar deze verschilt op volgende punten:

  • Enkel voor nieuwbouw en geen minimale kostprijs
  • Voor alle dossiers van het vrij en officieel gesubsidieerd onderwijs
  • De subsidiabele kostprijs is afhankelijk van een schatting
  • De  inrichtende macht kan ook het ontwerp en de financiering door de promotor laten gebeuren

In deze rubriek leest u voor wie de prefinancieringsprocedure geldt, hoe de procedure verloopt en hoe u een dossier indient.