U bent hier

capaciteit

Sinds 2010 maakt de Vlaamse Regering specifieke middelen vrij voor extra plaatsen in de basisscholen in Vlaanderen en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Deze middelen werden elk jaar toegekend op basis van de noden die vanuit de lokale onderwijsverstrekkers werd aangeleverd.

Vanaf 2016 past Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits een nieuwe werkwijze toe die overeenstemt met de krachtlijnen van het Masterplan Scholenbouw.
De verdeling van de capaciteitsmiddelen voor het basisonderwijs wordt toegekend voor een periode van 3 jaar, van 2016 tot en met 2018. Aan de basis van die verdeling ligt de capaciteitsmonitor schoolinfrastructuur die de vraag- en de aanbodzijde in het leerplichtonderwijs in kaart heeft gebracht. De klemtoon blijft op het basisonderwijs liggen, maar de realisatie van een capaciteitsproject in het secundair onderwijs behoort ook tot de mogelijkheden.

Van 2016 tot en met 2018 krijgen deze 15 steden en gemeenten in Vlaanderen en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bijkomende middelen voor extra plaatsen voor kinderen in het basisonderwijs.

Het is de lokale taskforce capaciteit die bepaalt welke capaciteitsprojecten middelen zullen ontvangen. Eenmaal de projecten gekend zijn, kunnen de inrichtende machten een subsidiedossier indienen bij AGION. 

Voor vragen over het thema capaciteit kan u mailen naar het departement Onderwijs.