capaciteit

Op basis van de noden die vanuit de lokale onderwijsverstrekkers werd aangeleverd maakt de Vlaamse Regering specifieke middelen vrij voor extra plaatsen in het onderwijs in Vlaanderen en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

De capaciteitsmonitor schoolinfrastructuur geeft een zicht op de vraag- en de aanbodzijde in het leerplichtonderwijs en vormt de basis voor de verdeling van de capaciteitsmiddelen voor het basis- en secundair onderwijs.

De capaciteitsmiddelen worden voor 3 jaar toegekend. Bekijk welke steden en gemeenten extra budget (hebben) ontvangen:

Het is de lokale taskforce capaciteit die bepaalt welke capaciteitsprojecten middelen zullen ontvangen. De inrichtende machten van deze projecten kunnen een subsidiedossier indienen bij AGION via de standaardprocedure. Mocht het invullen van het subsidie-aanvraagformulier op basis van het bestaande leerlingenaantal resulteren in een overschrijding van de fysische norm, dan kan u aan AGION ook een versie van het formulier bezorgen waarin u bij het invullen van de leerlingencijfers meteen rekening houdt met het toekomstige leerlingenaantal.

Voor vragen over subsidiëring van capaciteitsprojecten kan u mailen naar rf@agion.be.

Voor algemene vragen over het thema capaciteit kan u mailen naar capaciteit.scholen@vlaanderen.be