capaciteit

Voor veel steden en gemeenten in Vlaanderen en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is het een uitdaging om door de demografische groei extra schoolcapaciteit te voorzien.

Om tegemoet te komen aan de lokale capaciteitsnoden maakt de Vlaamse Regering specifieke middelen vrij voor extra plaatsen in het onderwijs in Vlaanderen en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.Voor 2025 is een budget van 75 miljoen voorzien.

Schoolbesturen uit het gesubsidieerd onderwijs kunnen een aanvraag voor financiële ondersteuning indienen tot en met 20 februari 2024, 12 uur via capaciteit.scholen@vlaanderen.be

Deze oproep staat open voor alle schoolbesturen die met hun bouwprojecten extra plaats kunnen  bieden aan leerlingen in het Nederlandstalig gewoon secundair onderwijs of het buitengewoon onderwijs.

Meer informatie over deze oproep leest u op de website van Onderwijs.

De inrichtende machten van projecten die geselecteerd zullen worden kunnen een subsidiedossier indienen bij AGION via de standaardprocedure.

Ook de voorbije jaren was budget voorzien voor extra capaciteit. De capaciteitsmiddelen worden voor 3 jaar toegekend op basis van de capaciteitsmonitor schoolinfrastructuur die een zicht geeft op de vraag- en de aanbodzijde in het leerplichtonderwijs.

. Bekijk welke steden en gemeenten extra budget (hebben) ontvangen: