U bent hier

hoeveel bedragen de subsidies?

Voor het basisonderwijs (gewoon en buitengewoon) bedraagt de subsidie 70% van de subsidiabele kostprijs, voor het secundair onderwijs, internaten, centra voor volwassenenonderwijs en CLB’s is de subsidie 60% van de subsidiabele kostprijs.

Voor het niet door subsidie gedekte deel (30 of 40%) van de subsidiabele kostprijs, kan een inrichtende macht van het vrij gesubsidieerd onderwijs een lening aangaan die door de Vlaamse overheid gewaarborgd wordt.