standaardprocedure

Schoolgebouw met speelplaats Basisschool De Verrekijker Weelde fotograaf AGION

Wanneer een inrichtende macht of schoolbestuur een nieuwbouw of verbouwingswerken aan een bestaand gebouw wil laten uitvoeren dan kan ze bij AGION een aanvraag tot subsidiëring indienen. 

AGION werkt voor de afhandeling van de subsidieaanvragen met een wachtlijst gezien de beperkte financiële middelen. Voor de goedkeuring van de aanvragen van het gesubsidieerd vrij onderwijs wordt de chronologie van de wachtlijst gevolgd.  

Voor de goedkeuring van de aanvragen van het officieel gesubsidieerd onderwijs, worden de aanvragen goedgekeurd in overleg met de Onderwijskoepel van Steden en Gemeenten (schoolgebouwen@ovsg.be - OVSG) voor het gemeentelijk onderwijs en het Provinciaal Onderwijs Vlaanderen (dirk.debroey@pov.be - POV) voor het provinciaal onderwijs.

Om op deze wachtlijst te komen, dient u een aanvraagformulier voor een subsidie voor een infrastructuurproject in.

Wanneer uw aanvraag in aanmerking komt voor goedkeuring, zal AGION u uitnodigen om een volledig aanvraagdossier in te dienen. Vanaf dan volgt uw dossier de volgende fases:

Aanvraagdossier
Gunningsdossier na principeakkoord
Uitvoering van de werken en uitbetaling van de subsidie
Voltooiing van de werken en eindafrekening

Hou ook rekening met het volgende

Niet enkel de werken die AGION subsidieert maar ook de aanduiding van de architect of de ontwerper moet gebeuren conform de wetgeving overheidsopdrachten. De wetgeving overheidsopdrachten biedt verschillende mogelijkheden aan een opdrachtgever om een opdrachtnemer te kiezen en leidt niet noodzakelijk tot een beperking van de keuzemogelijkheid.

  • Voor vragen i.v.m. subsidieaanvragen, ontwerpen en gunningen kan u terecht bij mevrouw Sarina De Rijbel, tel. 02 221 05 08 of via sarina.derijbel@agion.be
  • Voor vragen i.v.m. betalingen, eindafrekeningen en leningen kan u terecht bij de heer Cedric Servaes, tel. 02 221 05 84 of via cedric.servaes@agion.be