ventilatiesystemen

In Vlaanderen is sinds 2006 een ventilatiesysteem verplicht in nieuwe gebouwen en bij ingrijpende energetische renovaties. In Brussel is dit vanaf 2008, bij de invoering van de Brusselse EPB-regelgeving.

De ventilatiesystemen worden opgedeeld in vier soorten:

  • Ventilatiesysteem A: Natuurlijke luchtafvoer en -toevoer = Natuurlijke ventilatie
  • Ventilatiesysteem B: Natuurlijke luchtafvoer en mechanische luchttoevoer = Toevoerventilatie
  • Ventilatiesysteem C: Mechanische luchtafvoer en natuurlijke luchttoevoer = Afvoerventilatie
  • Ventilatiesysteem D: Mechanische lucht afvoer en -toevoer = Balansventilatie

Natuurlijke afvoer en toevoer gebeurt via een rooster in vensters, deuren en muren. Mechanische ventilatie wordt door één of meerdere ventilatoren tot stand gebracht.

Ventilatiesystemen A, B, C en D

Bron: https://www.ventilatiesysteemabcd.be/

Rekening houdend met de EPB-regelgeving wordt er in schoolgebouwen voornamelijk een systeem C of D gebruikt.

Er is ook een verschil in centrale en decentrale ventilatie.

  • Bij het centrale systeem wordt de ventilatie over alle ruimtes geregeld vanuit één centrale ventilatie-unit.
  • Wanneer elke ruimte apart beschikt over een eigen ventilatie-unit, dan spreekt men over een decentraal systeem.

Bij een ventilatiesysteem D kan er bijkomend gekozen worden voor warmteterugwinning. Hierdoor wordt de toegevoerde koude lucht van buiten eerst opgewarmd door de afgevoerde warme lucht van binnen, alvorens dat deze in de ruimte wordt geblazen.

Voorstelling werking ventilatiesysteem D

Bron: http://www.snoek.com/centraal-stofzuigen/milieu-warmteterugwinning.phpAangezien (een ruimte in) een schoolgebouw maar een beperkte tijd in gebruik is, is het niet nodig het ventilatiesysteem continu te laten werken. Een regelsysteem kan de ventilatie op bepaalde momenten minderen of zelfs helemaal stopzetten. Hierdoor wordt er niet onnodig geventileerd en kan er bespaard worden op verbruik en kosten. Deze systemen worden opgedeeld in IDA-C-klassen. Voor mechanische ventilatie is minstens een regelsysteem van het type IDA-C3 (kloksturing) vereist.Meer weten?