U bent hier

akoestiek

Sinds 1 januari 2013 is de norm NBN S 01-400-2 'Akoestische criteria voor schoolgebouwen' in werking.

In de norm zijn de vereisten bepaald waaraan nieuwe, afgewerkte schoolgebouwen moeten voldoen op het vlak van de lucht- en contactgeluidsisolatie, de gevelisolatie, het lawaai van de technische uitrustingen en de nagalmbeheersing in specifieke ruimten. Mits een wel doordacht ontwerp zijn akoestisch comfortabele schoolgebouwen doorgaans realiseerbaar zonder meerkost.