thermisch comfort

Thermisch comfort gaat over de mate waarin men tevreden is over het thermisch binnenklimaat van een gebouw: niet te warm, niet te koud, geen tocht of koude straling…

Thermisch comfort is een subjectief begrip. Het is enerzijds de som van de meetbare parameters van binnenklimaat zoals temperatuur, vocht, tocht, straling,... Maar ook individuele aspecten zoals kleding, activiteit, leeftijd, constitutie en gezondheid hebben invloed op het thermisch comfort.