ventilatie en COVID-19

Er zijn aanwijzingen dat het coronavirus SARS-CoV-2 ook via de lucht kan worden overgedragen. Uit voorzorg wordt het aanbevolen extra voorzichtig te zijn om de verspreiding van infectiedruppels in de lucht tegen te gaan. Naast de algemene hygiënische maatregelen (contacten beperken, afstand houden, handhygiëne,… ), is zorgen voor verse lucht een efficiënte manier om het besmettingsrisico te verkleinen.

Het departement Onderwijs en Vorming beschrijft op haar website de voorzorgmaatregelen om het risico op besmetting te beperken, met o.a. aanbevelingen voor het ventileren en verluchten van lokalen en specifieke richtlijnen tijdens de koude wintermaanden. Deze aanbevelingen worden voortdurend bijgewerkt in functie van de opgebouwde kennis. Ze zijn ook opgenomen in de draaiboeken voor de verschillende pandemiescenario’s. In dit webinar beantwoorden 5 experten vragen zoals 'Hoe pak je de screening van de binnenluchtkwaliteit aan?' en 'Hoe werkt een CO2-meter?'.

Het agentschap Zorg en Gezondheid bundelde op deze webpagina de informatie over verluchting in de klas tijdens corona.  U vindt er

Op de pagina ventilatie en verluchten en COVID-19 vindt u een advies over het gebruik van luchtzuiveringstoestellen.

Ook het departement Omgeving geeft informatie over binnenluchtkwaliteit.

Voor informatie of materiaal rond ventilatie, een gezonde binnenlucht of andere milieugerelateerde gezondheidsproblemen, kan een school terecht bij de Medisch Milieukundigen van de Vlaamse Logo’s (Lokaal Gezondheids Overleg).

Wil je als school zelf CO2-meters aankopen? Informeer dan bij het Logo uit jouw regio naar hun groepsaankoop of bijkomend advies.

Ligt uw school in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest?  Dan kan u onder bepaalde voorwaarden een CO2sensor aanvragen bij Leefmilieu Brussel.

Agoria ontwikkelde, in overleg met de onderwijskoepels, een scholenventilatiegids om schoolbesturen, directies, preventieadviseurs en leerkrachten inzicht te geven in de verschillende systemen die klaslokalen op een gecontroleerde, slimme en energiezuinige manier kunnen ventileren. Download de ventilatiegids.Plant u werken om de luchtkwaliteit te verbeteren?

Ventilatiewerken zijn sinds het coronavirus versneld subsidiabel. Ook vervanging van buitenschrijnwerk is vanaf 9 september versneld subsidiabel.

Scholen uit het vrij gesubsidieerd onderwijs kunnen ventilatiewerken en vervanging van buitenschrijnwerk aanvragen via de standaardprocedure bij AGION waarbij een afwijking op de chronologie van de wachtlijst zal worden toegestaan indien het dossier enkel werken omvat die voldoen aan onderstaande voorwaarden.

  • Onder ventilatiewerken verstaan we alle benodigde werken voor de realisatie van een ventilatiesysteem C of D, al dan niet met CO²-sturing. Indien voor een ventilatiesysteem C met mechanische afzuiging wordt gekozen komen ook het plaatsen van de ventilatieroosters mee in aanmerking. Bij uitbreiding komen ook niet mobiele luchtzuiveringsinstallaties in aanmerking op plaatsen waar geen of onvoldoende ventilatie kan gerealiseerd worden.

Wij raden aan om u voor ventilatiewerken te laten adviseren door een architect en/of gespecialiseerd studiebureau. Meer informatie en aanbevelingen vindt u verder in deze rubriek.

  • Onder vervanging van buitenschrijnwerk verstaan we alle benodigde werken om het bestaande buitenschrijnwerk te vervangen door nieuwe, thermisch performante profielen en beglazing die natuurlijke ventilatie mogelijk maken. Geïntegreerde insecten- en zonnewering komen ook in aanmerking.

We raden aan om in alle les- en verblijfruimtes voldoende opengaande delen te voorzien en de nodige aandacht te besteden aan een performante zonnewering. Een maximale Uw waarde van 1,5 W/m²K is na te streven.

Hebt u vragen? Neem contact op via rf@agion.be