U bent hier

ventilatie en COVID-19

Er zijn aanwijzingen dat het coronavirus SARS-CoV-2 ook via de lucht kan worden overgedragen. Uit voorzorg wordt het aanbevolen extra voorzichtig te zijn om de verspreiding van infectiedruppels in de lucht tegen te gaan. Naast de algemene hygiënische maatregelen (contacten beperken, afstand houden, handhygiëne,… ), is zorgen voor verse lucht een efficiënte manier om het besmettingsrisico te verkleinen.

Het departement Onderwijs en Vorming beschrijft op haar website de voorzorgmaatregelen om het risico op besmetting te beperken, met o.a. aanbevelingen voor het ventileren en verluchten van lokalen.  Deze aanbevelingen worden voortdurend bijgewerkt in functie van de opgebouwde kennis. Ze zijn ook opgenomen in de draaiboeken voor de verschillende pandemiescenario’s.

Het agentschap Zorg en Gezondheid bundelde op deze webpagina de informatie over verluchting in de klas tijdens corona.  U vindt er

Ook het departement Omgeving geeft informatie over binnenluchtkwaliteit.

Voor informatie of materiaal rond ventilatie, een gezonde binnenlucht of andere milieugerelateerde gezondheidsproblemen, kan een school terecht bij de Medisch Milieukundigen van de Vlaamse Logo’s (Lokaal Gezondheids Overleg).