U bent hier

ventilatie en COVID-19

Er zijn aanwijzingen dat het coronavirus SARS-CoV-2 ook via de lucht kan worden overgedragen. Uit voorzorg wordt het aanbevolen extra voorzichtig te zijn om de verspreiding van infectiedruppels in de lucht tegen te gaan. Naast de algemene hygiënische maatregelen (contacten beperken, afstand houden, handhygiëne,… ), is zorgen voor verse lucht een efficiënte manier om het besmettingsrisico te verkleinen.

Het departement Onderwijs en Vorming beschrijft op haar website de voorzorgmaatregelen om het risico op besmetting te beperken, met o.a. aanbevelingen voor het ventileren en verluchten van lokalen en specifieke richtlijnen tijdens de koude wintermaanden. Deze aanbevelingen worden voortdurend bijgewerkt in functie van de opgebouwde kennis. Ze zijn ook opgenomen in de draaiboeken voor de verschillende pandemiescenario’s. In dit webinar beantwoorden 5 experten vragen zoals 'Hoe pak je de screening van de binnenluchtkwaliteit aan?' en 'Hoe werkt een CO2-meter?'.

Het agentschap Zorg en Gezondheid bundelde op deze webpagina de informatie over verluchting in de klas tijdens corona.  U vindt er

Op de pagina ventilatie en verluchten en COVID-19 vindt u een advies over het gebruik van luchtzuiveringstoestellen.

Ook het departement Omgeving geeft informatie over binnenluchtkwaliteit.

Voor informatie of materiaal rond ventilatie, een gezonde binnenlucht of andere milieugerelateerde gezondheidsproblemen, kan een school terecht bij de Medisch Milieukundigen van de Vlaamse Logo’s (Lokaal Gezondheids Overleg).

Wil je als school zelf CO2-meters aankopen? Informeer dan bij het Logo uit jouw regio naar hun groepsaankoop of bijkomend advies.

Ligt uw school in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest?  Dan kan u onder bepaalde voorwaarden een CO2sensor aanvragen bij Leefmilieu Brussel.

Agoria ontwikkelde, in overleg met de onderwijskoepels, een scholenventilatiegids om schoolbesturen, directies, preventieadviseurs en leerkrachten inzicht te geven in de verschillende systemen die klaslokalen op een gecontroleerde, slimme en energiezuinige manier kunnen ventileren. Download de ventilatiegids.

Plant u werken om de ventilatie te verbeteren?

Structurele werken voor ventilatie kunnen gesubsidieerd worden via onze procedures. Voor het vrij gesubsidieerd onderwijs zijn bijvoorbeeld verbouwingwerken per vestigingsplaats versneld subsidiabel onder bepaalde voorwaarden via de verkorte procedure. Voor het gemeentelijk en provinciaal onderwijs vraagt AGION om in eerste instantie contact op te nemen met de respectievelijke onderwijskoepels, aangezien de subsidieprojecten in overleg met hen worden besproken.

We raden u aan om concrete infrastructuurnoden en/of vragen over ventilatie te melden via rf@agion.be. Op die manier kan het agentschap de concrete subsidiemogelijkheden bekijken.