praktische tips voor in de klas

Mits een combinatie van ventileren en verluchten kan u de CO2-concentratie in een klaslokaal binnen aanvaardbare grenzen houden, ook wanneer er geen ventilatiesysteem aanwezig is.

U ventileert de ruimte wanneer u de lucht voortdurend ververst met een eerder beperkte luchtstroom. Verluchten doet u wanneer u gedurende een korte periode een grote luchtstroom genereert.

Hoe de klasruimte ventileren zonder ventilatiesysteem?

  • Zet aan één kant van de ruimte meerdere ramen in contact met de buitenlucht beperkt open door ze op kiepstand te zetten of door de openingen te blokkeren met een kierstandhouder
  • Zet aan de andere kant van de ruimte een binnendeur wijd open
  • Zet ook in de gangen enkele ramen in contact met de buitenlucht beperkt open

Doordat u ramen en deuren opent in tegenovergestelde zones van de ruimte, ontstaat een continue luchtstroom die zorgt voor toevoer van verse lucht aan de ene kant van de ruimte en afvoer van vervuilde lucht aan de andere kant. Deze luchtstroom kan u eventueel versterken door ervoor te zorgen dat de raamopeningen zich op een andere hoogte bevinden dan de deuropening. Hoogteverschil zorgt namelijk voor een schouw-effect. Ook ontstaat meer luchtstroming bij een temperatuurverschil tussen de binnen- en de buitenlucht. In de herfst of winter zal er door het openen van ramen en deuren dus meer luchtstroom ontstaan dan in de lente of zomer.

Wanneer de klasruimte verluchten?

  • Zet bij elke leerlingenwissel én tijdens de speeltijden de ramen grenzend aan de buitenlucht enige tijd wijd open. Doe dit zeker wanneer er fysieke inspanningen geleverd werden of wanneer er knutsel- en kookactiviteiten hebben plaatsgevonden.

Wanneer u de ramen doorheen de dag af en toe wijd open zet, ontstaat op korte tijd een grote luchtstroom die zorgt voor snelle luchtverversing. Zo kan u de opgebouwde CO2-concentratie weer laten zakken naar de waarde van de buitenlucht en het volgende lesuur of lesblok starten in de ideale omstandigheden.

Educatief materiaal voor in de klas

Het Vlaams Instituut Gezond Leven heeft twee educatieve pakketten ontwikkeld rond het thema binnenluchtkwaliteit.