U bent hier

bodemonderzoeken en saneringen

Bodemonderzoek is verplicht indien er bodemverontreinigende activiteiten aanwezig zijn.

Dit onderzoek bestaat in eerste instantie uit een oriënterend bodemonderzoek. Typische activiteiten bij scholen zijn bijvoorbeeld een stookolietank en een metaalbewerkingsatelier.

Indien men bodemverontreiniging aantreft, moet men overgaan tot een beschrijvend bodemonderzoek. Hierin spreekt men zich uit over de omvang van de verontreiniging en de mogelijke risico’s en bekijkt men of er al dan niet een bodemsanering noodzakelijk is.

Het verdere bodemtraject bestaat uit:

  • het opstellen van een bodemsaneringsproject dat de effectieve sanering bespreekt,
  • het uitvoeren van de bodemsaneringswerken.