Disclaimer

Disclaimer websiteHet gebruik van de website van het Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs (AGION) impliceert dat de gebruiker zich stilzwijgend akkoord verklaart met onderstaande gebruiksvoorwaarden.

Gebruik van de websiteDeze website is een realisatie van het Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs.

Het agentschap wil zo een eenvoudige en snelle toegang bieden tot zijn online informatie en dienstverlening.

Alle informatie op deze website is van algemene aard, tenzij het uitdrukkelijk anders is bepaald. De informatie is niet aangepast aan omstandigheden die specifiek zijn voor een persoon of entiteit. U mag deze informatie niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies of een equivalent daarvan beschouwen. Om een specifiek of persoonlijk advies te verkrijgen, neem je best contact op met AGION via communicatie@agion.be.

De informatie en de documenten die via de website ter beschikking gesteld worden, mogen niet als authentieke overname van officieel aangenomen teksten worden beschouwd. Alleen de officiële teksten die in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd zijn, gelden als authentieke tekst.

Op de site staan ook links naar sites van andere overheden, instanties en organisaties, en naar informatiebronnen die door derden worden beheerd. AGION is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de websites waarnaar verwezen wordt of het gebruik dat ervan zou kunnen gemaakt worden

AGION kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de rechtstreekse of onrechtstreekse schade die zou kunnen voortvloeien uit de raadpleging of het gebruik van de informatie op deze website, of van de externe websites waar deze site naar verwijst, noch voor problemen met de beschikbaarheid van de informatie door technische fouten of onderbrekingen.

AuteursrechtenU heeft het recht om de informatie op deze website te raadplegen, voor persoonlijk gebruik te downloaden en te reproduceren, op voorwaarde dat u de bron (www.agion.be + link naar de specifieke webpagina) vermeldt, volgens de bepalingen van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten.

Deze toestemming geldt echter niet voor de teksten waarbij er expliciet beperkingen van het gebruik worden vermeld.

U mag het logo van de Vlaamse overheid niet kopiëren en gebruiken in andere publicaties zonder de uitdrukkelijke toestemming van de Vlaamse overheid zelf (contact: Vlaanderen.be).

AGION behoudt alle intellectuele eigendomsrechten op de website zelf en op de ter beschikking gestelde informatie.

Bescherming persoonsgegevensDe Vlaamse overheid hecht veel belang aan de bescherming van uw persoonlijke levenssfeer. De meeste informatie is via de website beschikbaar zonder dat uw persoonsgegevens moet verstrekken. In bepaalde gevallen wordt u toch persoonlijke informatie gevraagd. Uw gegevens worden dan behandeld in overeenstemming met de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.

Deze website maakt gebruik van de volgende cookies om de toegankelijkheid en de gebruiksvriendelijkheid te verbeteren:

Google Analytics: om snel fouten te herkennen, de gebruiksvriendelijkheid van de website te verbeteren en continu op de hoogte te zijn van jouw informatiebehoeften, verzamelen we door middel van cookies statistieken over het gebruik van de website via Google Analytics.

Javascript-herkenning: deze website maakt uitgebreid gebruik van Javascript. Aan de hand van een cookie controleren we of Javascript bij u ingeschakeld is. 

ContactAGION vraagt de gebruiker alle verkeerde dan wel ongeoorloofde inhoud te signaleren, die verkrijgbaar zou zijn via deze website, zodat AGION de nodige en gepaste maatregelen kan treffen om deze informatie te wijzigen, te wissen of ontoegankelijk te maken. Gelieve contact met ons op te nemen via e-mail op communicatie@agion.be.