omgevingswerken

In deze rubriek sommen we de werken op die in aanmerking komen voor subsidie van buitenaanleg.
Het kan gaan om:
- Genormeerde omgevingswerken
- Niet-genormeerde omgevingswerken
- Eerste uitrusting omgevingswerken

Deze werken zijn subsidiabel binnen de subsidieprocedures- en voorwaarden van AGION.

Kiest u voor het ontharden en vergroenen van uw speelplaats en ontving u in het verleden al subsidies voor de speelplaats? Als de onderwijsbestemming blijft behouden, geeft dit geen aanleiding tot terugvordering van de subsidies.

Zoek ook de andere subsidiemogelijkheden en projectsteun voor groene en veelzijdige schoolspeelplaatsen:

- MOS - duurzame scholen, straffe scholen, is een gezamenlijk initiatief van 7 partners: de Vlaamse overheid (dep. Omgeving) de vijf Vlaamse provincies en de Vlaamse Gemeenschapscommissie. MOS helpt van je school een milieuvriendelijke en duurzame leer- en leefomgeving te maken, samen met de leerlingen, het schoolteam en het netwerk van de school.  MOS zet in op “leren in, van en met de natuur” en ondersteunt scholen om de groene buitenruimte in te zetten als verlengde van het klaslokaal. Bij MOS kunnen alle basis- en secundaire scholen terecht voor begeleiding op maat, informatie, inspiratie en vorming.

- Oproep Natuur in je school, de Vlaamse Regering wil bijdragen aan een robuuste, veerkrachtige natuur. Daarom stimuleert ze scholen om hun schooldomein te vergroenen vanuit een geïntegreerde visie met aandacht voor biodiversteit. De Vlaamse Regering maakt hiervoor 9 miljoen euro vrij. Natuur in je School financiert maximum 80% van de goedgekeurde projectbegroting. De gevraagde steun bedraagt minimum 20.000 euro en maximum 200.000 euro per project.

Ook provincies en heel wat steden en gemeenten bieden (financiële) ondersteuning aan natuurinitiatieven op school. Contacteer daarvoor de plaatselijke milieudienst, provinciale MOS-begeleider, jeugddienst, groendienst, dienst sociale zaken, ... Of ga op zoek naar buurtinitiatieven rond speelgroen.