omgevingswerken

In deze rubriek sommen we de werken op die in aanmerking komen voor subsidie van buitenaanleg.
Het kan gaan om:
- Genormeerde omgevingswerken
- Niet-genormeerde omgevingswerken
- Eerste uitrusting omgevingswerken

Deze werken zijn subsidiabel binnen de subsidieprocedures- en voorwaarden van AGION.

Zoek ook de andere subsidiemogelijkheden en projectsteun voor groene en veelzijdige schoolspeelplaatsen:

- MOS - duurzame scholen, straffe scholen, is een gezamenlijk initiatief van 7 partners: de Vlaamse overheid (dep. Omgeving) de vijf Vlaamse provincies en de Vlaamse Gemeenschapscommissie. MOS helpt van je school een milieuvriendelijke en duurzame leer- en leefomgeving te maken, samen met de leerlingen, het schoolteam en het netwerk van de school.  MOS zet in op “leren in, van en met de natuur” en ondersteunt scholen om de groene buitenruimte in te zetten als verlengde van het klaslokaal. Bij MOS kunnen alle basis- en secundaire scholen terecht voor begeleiding op maat, informatie, inspiratie en vorming.

- ‘ BuitenSpel via dit project ondersteunt de VGC Nederlandstalige scholen in Brussel die hun speelplaatsen uitdagender willen maken.

- ‘ Pimp je speelplaats’ is een subsidieproject van GoodPlanet en de Vlaamse Overheid. Van 2015 tem 2019 konden scholen een project indienen. Op de website van Pimp je speelplaats staat “stap voor stap” uitgeschreven hoe je een vergroeningsproces op jouw school best aanpakt. Er zijn ook tal van inspirerende praktijkvoorbeelden te vinden op deze website.

Ook provincies en heel wat steden en gemeenten bieden (financiële) ondersteuning aan natuurinitiatieven op school. Contacteer daarvoor de plaatselijke milieudienst, provinciale MOS-begeleider, jeugddienst, groendienst, dienst sociale zaken, ... Of ga op zoek naar buurtinitiatieven rond speelgroen