wat moet ik doen?

De belangrijkste opdrachten i.v.m. asbest voor een school als werkgever zijn:

  • Een asbestinventaris en, als er asbest aanwezig is, een beheersplan (laten) opstellen.
  • Het beheersprogramma geeft duidelijk aan wat er met het asbesthoudend materiaal gaat gebeuren (onberoerd laten, inkapselen, afschermen, verwijderen op termijn, e.a.) en hoe de blootstelling van werknemers zo laag mogelijk zal gehouden worden. Dit geldt voor zowel de eigen werknemers als de werknemers van derden.
  • Werken aan asbest moeten gepaard gaan met hoge beschermingsmaatregelen en met de nodige voorlichting. De uitvoering moet gebeuren volgens de procedures voorzien in het KB.

Bij elk werk met een mogelijk risico op asbestblootstelling:

  • Een kopie van de asbestinventaris overhandigen aan de aannemer
  • Melden aan de arbeidsinspectie en aan de arbeidsgeneesheer

Bij het verwijderen van asbesthoudende toepassingen:

Volgens de huidige reglementering is er nog geen verplichting om asbest te verwijderen, tenminste zo lang er geen gevaar voor blootstelling is. Dat neemt niet weg dat het zinvol kan zijn om het asbest nu te verwijderen, als dat op een eenvoudige manier kan.

Sinds 6 juli 2018 is het protocol asbestverwijdering bij scholen van kracht. Dit protocol is gericht op ontzorgen én financieel ondersteunen.

Doe een beroep op subsidies en ondersteuning van OVAM om asbest in schoolgebouwen versneld en veilig te verwijderen.