codex over het welzijn op het werk

Scholen zijn arbeidsplaatsen voor leerkrachten, administratief en ondersteunden personeel, gelijkgestelde leerlingen (leerlingen en studenten die een opleiding volgen die  voorziet in een vorm van arbeid die in de onderwijsinstelling), etc.

Traphal Freinetschool Gent fotograaf Sepp van Dunn

Hierdoor is de Wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk ook van toepassing op schoolinfrastructuur. Deze welzijnswet is de basiswetgeving op het vlak van veiligheid en gezondheid op het werk. De uitvoeringsbesluiten van deze wet zijn opgenomen in het KB van 28 april 2017 - Codex over het welzijn op het werk (2017) (en wijzigingen), kortweg 'de Codex'.

De Codex bestaat uit tien boeken, waarin de regelgeving van een aantal thema’s die een impact kunnen hebben op het ontwerp en gebruik van een schoolgebouw staat beschreven,  zoals uitrusting van de arbeidsplaatsen, elektrische installaties, lawaai, thermische omgevingsfactoren, brandpreventie op de arbeidsplaatsen, verlichting, luchtverversing, sociale voorzieningen, etc..

Meer weten?