veiligheid speeltoestellen

Een speelterrein is elke speeltuin, elk speelplein, elke speelplaats waar minstens één speeltoestel aanwezig is dat door kinderen of jongeren collectief gebruikt wordt om te spelen.

De algemene veiligheidsvoorschriften voor speeltoestellen en speelterreinen staan beschreven in het ‘Wetboek economisch recht, boek IX betreffende de veiligheid van producten en diensten’.

De specifieke eisen voor de veiligheid van speeltoestellen en het uitbaten van speelterreinen werden uitgewerkt en vastgelegd in volgende Koninklijke besluiten:

Meer weten?

FOD Economie:

Kind en Samenleving, sectie Ruimte: 

Speelom vzw:

Pimp je Speelplaats: