wat is asbest?

Asbest is de verzamelnaam voor meerdere silicaat mineralen die door hun chemische samenstelling en hun fysische kenmerken een ernstig gevaar voor de gezondheid kunnen vormen. Het inademen van asbestvezels kan asbestose en verschillende vormen van kanker veroorzaken. De termijn tussen blootstelling en ziekte kan soms tientallen jaren duren. Er moet dan ook zorgvuldig mee omgesprongen worden.

Asbest is in veel gebouwen verwerkt omwille van de brandveiligheid, de isolerende en condensatiewerende eigenschappen. Je kan het vinden in dak- en gevelbekleding, tegels, vloerbekleding, branddeuren, rond leidingen, in machines, in verwarmingsketels, e.a.

Sinds 1 januari 2005 is het gebruik en het op de markt brengen van asbesthoudende producten volledig verboden in de hele Europese Unie. In Vlaanderen maakte men gebruik van asbest tot de jaren’80 en ’90, in dak- en gevelbekleding tot 1998.

U kan vandaag wel nog in aanraking komen met asbest tijdens schoonmaak, reparatie, verwijdering, renovatie en het slopen en storten van asbesthoudende materialen.

Meer weten?

  • Voor Brussel: "Leefmilieu Brussel": Asbest

     
  • FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu: alles over Asbest