uitfasering stookolieketels

Stookolie is een van de meest vervuilende fossiele energiebronnen. Het gebruik ervan moet worden afgebouwd. Vanaf 1 januari 2022 geldt daarom dat stookolieketels niet meer overal geplaatst of vervangen mogen worden.

  • In bestaande gebouwen mag u geen een stookolieketel meer laten plaatsen of vervangen als in de straat een aansluiting op het aardgasnet mogelijk is. Kleine herstellingen aan bestaande toestellen blijven wel mogelijk.
  • In nieuwe gebouwen of gebouwen die een ingrijpende energetische renovatie ondergaan met bouwvergunningsaanvragen vanaf 1 januari 2022 mag u geen stookolieketel meer laten plaatsen, ook niet als er geen aardgasnet beschikbaar is.

Onderstaande schema geeft een overzicht van de mogelijkheden in elke situatie.

Uitfasering stookolieketels

Meer info kan je hier vinden